Worden stiefkinderen wel stiefmoederlijk behandeld? (2002.38.2215)


De auteur besteedt aandacht aan de positie van stiefkinderen in het nieuwe erfrecht. Een stiefkind is ‘een kind van de echtgenoot of geregistreerde partner van de erflater, van welk kind de erflater niet zelf ouder is’. Vanuit het gezichtspunt van een eigen kind van de erflater zijn er echter twee soorten stiefbroers en –zusters, namelijk zijn halfbroers en –zusters en andere kinderen van de echtgenoot van de erflater.

Achtereenvolgens behandelt de auteur de positie van stiefkinderen bij toepassing van de wettelijke verdeling, bij de toepassing van…

Verder lezen