Wordt het nieuwe BW ten dele vervangen door een Europees BW? (2001.39.2292)


Een oproep van de Europese Commissie aan de burgers, consumentenorganisaties, ondernemers, universiteiten en juristen van de lidstaten om vóór 15 oktober 2001 in een open debat te reageren op de plannen om te komen tot een Europees BW. Vooralsnog gaat het alleen om het contractenrecht. Gevraagd wordt om ervaringen te melden van concrete belemmeringen in het functioneren van de interne markt binnen de EU als gevolg van verschillen in nationale regelgeving.

Ook wil de EU een debat over de vorm waarin de belemmeringen moeten worden weggenomen. Gekozen moet…

Verder lezen