Wordt vervolgd? Over de criteria gebruikt bij het beleid inzake vervolging van overheden (1997.52.2497)


De criteria bij de vervolging van overtredende overheden zijn in de jurisprudentie ontwikkeld (zie onder meer het Pikmeerarrest van de Hoge Raad van 23 april 1996, NJ 1996, 513; ND 96.41.2407). Deze criteria moeten in het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie verder worden uitgewerkt.

Schrijver bepleit een vervanging van het subjectcriterium door een materieel criterium. Het centrale punt daarbij is de inhoudelijke belangenafweging die ten grondslag ligt aan de strafbare handeling, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of die handeling, gegeven…

Verder lezen