WOZ en pachtersinvesteringen


X is eigenaar van twee verpachte percelen. De pachters hebben op de percelen een jongveestalling, ligboxenstallen en mestkelders gebouwd.

Met betrekking tot deze gebouwen is geen recht van erfpacht of opstal gevestigd. Bij de waardebepaling van de percelen voor de Wet WOZ is de gemeente uitgegaan van de waarde van de grond inclusief de gebouwen. Volgens X had de waarde van de pachtersinvesteringen niet begrepen mogen zijn in de WOZ-beschikking, omdat niet X maar de pachters economisch eigenaar van deze investeringen zijn.

De Hoge Raad volgt…

Verder lezen