WPNR 6812, 26 september 2009


Privaatrecht Actueel
Prof. mr. D.F.M.M. Zaman

Zekerhedenrecht in ontwikkeling
Prof. mr. A.I.M. van Mierlo, mw. dr. N.W.M. van den Heuvel, prof. mr. R.D. Vriesendorp en prof. dr. V. Sagaert

Syndicaatsleningen: veel eenvoudiger als vennootschap
Mr. M.L. Tuil

Rechtsvraag
Prof. mr. M.J.A. van Mourik

Verder lezen