Wrakingsverzoek afgewezen


De beslissing de zaak op een comparitiezitting te plannen is een processuele die geen grond voor wraking oplevert. De kantonrechter is bij KB tot rechter benoemd en mag de zaak behandelen. De grief dat zij geen kennis van vastgoed heeft en daardoor onkundig is om over de zaak te beslissen is, wat er ook verder van zij, onvoldoende om tot wraking te leiden nu er geen concrete feiten of omstandigheden zijn aangevoerd, waaruit zou kunnen blijken dat de gestelde onkunde of ondeskundigheid heeft geleid of zal leiden tot partijdigheid of…

Verder lezen
Terug naar overzicht