Zaaksvervanging bij registergoederen in vruchtgebruik (2002.17.2107)


De auteur bespreekt het geval waarin de langstlevende echtgenoot aan wie het vruchtgebruik van de echtelijke woning toekomt met ruime bevoegdheden als vruchtgebruiker de woning verkoopt en daarvoor in de plaats een andere woning terugkoopt. Gewezen wordt op het feit dat de zaaksvervanging in het geval van registergoederen niet automatisch werkt.

De levering moet geschieden aan de kinderen als eigenaren en aan de langstlevende als vruchtgebruiker om te bereiken dat zaaksvervanging tot stand komt. Bovendien moet het verband worden gelegd met het testamentaire vruchtgebruik en moet de zaaksvervanging worden geconstateerd.

A…

Verder lezen
Terug naar overzicht