Zakelijke- of onzakelijke lening (2012.50.3004)


Op 25 november 2011 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de aftrekbaarheid van een afwaarderingsverlies op een vordering aan een dochtermaatschappij behandeld werd. De auteur bespreekt in dit artikel allereerst de inhoud van het arrest.
De Hoge Raad volgt in het arrest de eerdere conclusies van de rechtbank en het hof en stelt dat het afwaarderingsverlies niet aftrekbaar is. De argumentatie van de Hoge Raad is dat de geldlening is verstrekt onder dusdanige voorwaarden en omstandigheden dat X BV heeft ingestemd met een debiteurenrisico dat geen derde partij zou hebben…

Verder lezen
Terug naar overzicht