Zetelverplaatsing van BV’s naar het buitenland (1996.14.2137)


Het Nederlandse recht stelt aan Nederlandse vennootschappen de eis dat de statutaire zetel zich in Nederland moet bevinden. In extreme situaties, zoals oorlog of revolutie, is het mogelijk om de statutaire zetel te verplaatsen naar een ander land. In andere gevallen is het alleen mogelijk de statutaire zetel te verplaatsen na ontbinding en vereffening. Het verplaatsen van de werkelijke zetel is geen probleem indien dat geschiedt naar een land dat - zoals Nederland - het incorporatiestelsel hanteert. Er ontstaan echter wel problemen op het moment dat de werkelijke zetel…

Verder lezen