Zolang niet is voldaan aan voorwaarden van de depotovereenkomst geen afgifte van bij notaris gedeponeerde gelden


K is directeur bij E BV. De curator in het faillissement van E BV legt conservatoir beslag op een aan K toebehorend pand (in het kader van een aansprakelijkstelling op grond van onbehoorlijk bestuur, artikel 2:248 BW). Het beslag wordt opgeheven en het pand wordt met medewerking van de curator verkocht.

De daaruit resterende meeropbrengst is in depot gestort onder notaris M.

De curator, K en de notaris tekenen een depotovereenkomst waarin onder meer is bepaald dat de notaris het depot zal uitkeren aan 'diegenen…

Verder lezen