Zolang over nietigheid splitsingsakte dagvaardingsprocedure loopt, geen verzoek tot nietigverklaring (2012.01.2002)


E is economisch eigenaar van de winkelappartementsrechten in een appartementencomplex. Bij akte van september 1994 is de splitsingsakte van 1983 gewijzigd, omdat appartementen zijn vergroot, nieuwe aandelen in de gemeenschap zijn vastgesteld en het splitsingsreglement is gewijzigd. In 2009 constateert de nieuwe beheerder van de VvE dat de verdeling van de kosten nog steeds volgens de akte uit 1983 geschiedt. Volgens de akte van 1994 zou E een hogere bijdrage verschuldigd zijn omdat hij ook moet meedelen in de onderhoudskosten van de woningen. Als de VvE besluit dat E…

Verder lezen
Terug naar overzicht