Zorgen die er bij het Staatstoezicht op de Mijnen bestaan over de veiligheid bij delfstoffenwinning en geothermie


Vraag 1

Kent u het artikel ‘De Nederlandse ondergrond is op dit moment nog een jungle’, waarin de inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn zorgen uit over de veiligheid van de verschillende vormen van delfstofwinning die nu plaatsvinden in Nederland?

Vraag 2

Wat is uw reactie op de uitspraken van de inspecteur-generaal dat hij “de wereld niet langer de indruk wil geven dat we kunnen toetsen wat veilig is” en dat “er nergens een accuraat model is dat de bevingen kan voorspellen”? Wat betekent dit voor het beleid omtrent delfstofwinning?

Vraag 3

Deelt u de zorgen van de inspecteur-generaal dat de nieuwe, veelal kleine partijen bij de winning van delfstoffen op de Noordzee, mogelijke calamiteiten niet kunnen opvangen omdat een calamiteitenplan ontbreekt of omdat er onvoldoende financiële planning is? Op welke wijze gaat u hier op toezien?

Vraag 4

Hoe is het mogelijk dat er op dit moment volgens het SodM veertien partijen geothermie exploiteren, terwijl geen daarvan een geldig winningsplan heeft? Welke maatregelen gaat u treffen om te voorkomen dat bedrijven zonder de juiste papieren – en dus illegaal – geothermie exploiteren? Hoe zijn de risico’s bij deze geothermieprojecten in kaart gebracht bij deze projecten als geldige winningsplannen ontbreken? Hoe gaat u optreden tegen bedrijven die geothermie exploiteren zonder geldig winningsplan?

Vraag 5

Deelt u de mening van de inspecteur-generaal dat er heldere regels moeten komen die beter aansluiten bij de risico’s en dat er vanwege de vele boringen naar aardgas, aardwarmte, zout en water er duidelijkere afspraken nodig zijn over waar mijnbouw plaats vindt en waar niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht