Zorgplicht van de bank als assurantietussenpersoon na overlijden cliënt


D verzekert via zijn bank zijn boerderij tegen brand.

D overlijdt; de notaris die de belangen van erfgenaam E behartigt, deelt dit telefonisch aan de bank mee teneinde de op naam van wijlen D staande bankrekening te blokkeren c.q. de tenaamstelling daarvan te wijzigen.

Dan brandt de boerderij af. De verzekeringsmaatschappij bericht de notaris dat zij niet tot uitkering van de schade zal overgaan, omdat op grond van artikel 12 Algemene verzekeringsvoorwaarden de verzekering is geëindigd wegens overgang van het verzekerde belang op de eerste premievervaldag…

Verder lezen