Zorgvuldigheid: dadingovereenkomst zonder zorgvuldig overleg (2002.38.2219)


Koper van een woning verlangt in verband met geconstateerde gebreken dat bij het transport ƒ 10.000 in depot blijft bij de notaris om daaruit voor zover toereikend de kosten van herstel te voldoen. Verkoper machtigt een deurwaarder om hem ter zake te vertegenwoordigen. Kort voor de overdracht maakt de notaris een dadingovereenkomst op ter vastlegging van het vorenstaande. De deurwaarder leest de overeenkomst per telefoon voor aan verkoper. Verkoper verwijt de notaris onzorgvuldig handelen. De overeenkomst bevatte geen plafond voor verkopers aansprakelijkheid en stelde vast dat sprake…

Verder lezen