Zuivere aanvaarding nalatenschap door indiening van aangifte erfbelasting


Onlangs heeft een Hof geoordeeld dat X zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als erfgenaam heeft gedragen door in haar hoedanigheid van erfgenaam aangifte te doen voor het successierecht en de dagelijkse zaken met betrekking tot de nalatenschap te verrichten.
Hof Den Haag 29 december 2015, nr 200.082.000/01 (GHDHA:2015:3919)

Verder lezen
Terug naar overzicht