Gewijzigde cookiewetgeving
Onlangs is de Telecommunicatiewet met betrekking tot cookies versneld inwerking getreden. Op grond daarvan is Sdu Uitgevers verplicht u te informeren en uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies. Door de versnelde inwerkingtreding van de nieuwe cookieregels hebben wij onze websites niet tijdig hierop kunnen aanpassen. Sdu Uitgevers zet alles op alles om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst bij een bezoek aan onze websites. Cookies kunnen gegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van onze websites, zoals welke webpagina's u hebt bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Wanneer u gebruik van de websites van Sdu Uitgevers maakt, stuurt het cookie informatie terug aan ons.

Zo snel mogelijk voldoen aan de cookieregels
De wet verlangt van ons dat wij u duidelijk en volledig informeren over de cookies die wij plaatsen en uitlezen en hiervoor uw voorafgaande toestemming vragen. Deze verplichtingen hebben grote gevolgen voor uw gebruikerservaring op onze websites en blijken in praktijk niet eenvoudig uit te voeren.

Op dit moment zijn wij daarom bezig de cookies die Sdu Uitgevers gebruikt, in kaart te brengen en beraden wij ons op de meest gebruiksvriendelijke manier om uw toestemming daarvoor te vragen. Door de versnelde inwerkingtreding is het aanpassingsproces van ons cookiebeleid en de websites nog in volle gang. Wij streven ernaar ons beleid zo snel mogelijk in overeenstemming met de wet te brengen.

Sdu Uitgevers hecht groot belang aan transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat verband gaat Sdu Uitgevers zorgvuldig om met uw privacy en informeren wij u graag over de maatregelen die wij zullen treffen in verband met de nieuwe cookiewetgeving. Indien u hier meer over wilt weten, neem dan contact op met onze Klantenservice.