Symposium Fiscale actualiteiten

Direct inschrijven
Symposium Fiscale Actualiteiten 2019

Symposium Fiscale actualiteiten 2019

De vaksectie Belastingrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert in samenwerking met Sdu - uitgever van o.a. NDFR en NTFR - het inmiddels traditionele symposium rondom Fiscale actualiteiten.

Dit symposium stelt u in de gelegenheid om nader kennis te maken met de Radboud Universiteit Nijmegen, biedt de mogelijkheid voor debat met wetenschappers en praktijkfiscalisten rondom de besproken thema’s en stelt u in staat om informeel contacten te leggen en te onderhouden met collega’s uit de regio. Kortom, een bijeenkomt welke u als fiscale professional niet mag missen!

Thematiek

In één middag wordt u door experts bijgepraat over belangrijke actualiteiten op het terrein van o.a.:

 • inkomstenbelasting
 • dividendbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting
 • Europese belastingrecht

Sprekers

 • Prof. mr. G.T.K. Meussen, o.a. hoogleraar belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen
 • Mr.dr. C.G. Dijkstra, o.a. docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen
 • Drs. H.J. Bresser, o.a. docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen
 • Mr. T.J. Kok, o.a. docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen
 • Mr.dr. J.J. van den Broek, o.a. universitair hoofddocent belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen

Algemene informatie

Wanneer: Woensdag 26 juni 2019

Waar: Radboud Universiteit Nijmegen

Prijs: € 99,- excl. BTW

Punten: 3 PE-punten RB

Permanente educatie NOB Sdu is van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor 4 uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

Doelgroep

Dit event richt zich op professionals binnen onder meer de volgende functies:

 • Belastingadviseurs
 • Belastingkundigen
 • Accountants
 • Bedrijfsfiscalisten
 • Belastinginspecteurs
 • Rechters

Programma

12.30 uur

 • Ontvangst met koffie/thee en broodjes

13.00 uur

 • Introductie door dagvoorzitter 

Prof. mr. G.T.K. Meussen, hoogleraar belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen alsmede wetenschappelijk adviseur (Bureau Vaktechniek) BDO Belastingadviseurs te Tilburg

13.10 uur

Actualiteiten winst, resultaat uit overige werkzaamheden en aanmerkelijk belang

 • Consultatie concept-wetsvoorstel excessief lenen van de BV
 • Uitspraak rechtbank Noord-Nederland d.d. 21 februari 2019 inzake aanmerkelijk belangconstructie en toepassing fraus legis
 • HR 8 februari 2019, nr. 17/03827, Fiscale gevolgen niet-uitvoeren pensioenregeling in eigen beheer
 • Recente jurisprudentie

 Mr.dr. C.G. Dijkstra, docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen, en directeur Watermill Tax & Legal te Utrecht

13.45 uur

Actualiteiten vennootschapsbelasting

 • Implementatie ATAD-2 (bestrijding hybride mismatches)
 • Spoedmaatregel herziening fiscale eenheid
 • Beperking afschrijving gebouwen in de Vpb-sfeer
 • Recente jurisprudentie

 Drs. H.J. Bresser, docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen, tevens verbonden aan de Belastingdienst 

 

15.00 uur

 • Pauze

15.30 uur 

Actualiteiten Omzetbelasting

 • Recente jurisprudentie

Mr. T.J. Kok, docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen, alsmede verbonden aan PwC Belastingadviseurs te Utrecht

16.15 uur 

Actualiteiten Europees belastingrecht

 • Lopende Nederlandse procedures HvJ EU
 • Recente jurisprudentie

 Mr.dr. J.J. van den Broek, universitair hoofddocent belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen en tevens raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch

17.00 uur 

 • Sluiting en aansluitend borrel

18.30 uur

 • Einde

 

 

Direct Inschrijven