Taxvice casus: Bedrijfsoverdracht

Vraag gratis demo aan
Taxvice bedrijfsoverdracht
Vraag gratis demo aan

Wij snappen het: Je wilt voldoende tijd hebben om de beste dienstverlening te bieden aan jouw klanten met het accent op fiscale inhoud. Maar in de praktijk merk je dat de randzaken in het adviesproces teveel tijd in beslag nemen. Tijd die niet ten koste mag gaan van kwalitatief hoogwaardige en creatieve adviezen.

De nieuwe cloud software Taxvice biedt procesondersteuning en brengt de juiste balans tussen klantinventarisatie, analyse, advisering en uitvoering. Fiscale inhoud, processen en datastromen komen eenvoudig bij elkaar. Taxvice brengt balans in jouw fiscale adviesproces en laat je graag kennismaken met de inhoud en functionaliteiten van Taxvice aan de hand van de casus Bedrijfsoverdracht.

Meer weten over Taxvice? Ga naar www.sdu.nl/taxvice

Taxvice

Fase 1: Inventarisatie

Gekoppeld aan het CRM systeem en (aangifte)software, worden op een geavanceerde manier de cliëntgegevens uitgevraagd en geïntegreerd in het op te bouwen dossier. De software doorloopt een vragenlijst en informeert je over de nog ontbrekende cliëntgegevens. De gegevens die ontbreken kunnen vertaald worden naar een overzicht die je per mail direct naar je cliënt kan versturen voorzien van begeleidende teksten.

Adviseer uw klant optimaal met de gratis vragenlijst bedrijfsoverdracht, opvolging en/of herstructurering. 

Deze inventarisatielijst gebruik je bij het initiële gesprek om zo de juiste vragen te stellen aan het begin van het adviestraject. Daarnaast vraag je direct alle benodigde gegevens op om een juiste afweging te maken. 

Download de vragenlijst

Fase 2: Analyse

Na de inventarisatiefase, waarin je voor het thema bedrijfsoverdracht gedocumenteerd hebt welke documenten je reeds in bezit hebt van de klant en welke ontbreken en opgevraagd moeten worden, ga je aan de slag met het kiezen van het juiste scenario; de analysefase. Je doorloopt en documenteert diverse overwegingen aan de hand van het cliëntdossier. Ook biedt het de mogelijkheid om zelf overwegingen toe te voegen ondersteund door een CRM-systeem/softwareprogramma. Gegevens worden gedocumenteerd zodat je te allen tijde richting derden, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, inzichtelijk kan maken hoe besluitvorming plaats heeft gevonden. In de afbeelding zie je het canvas uit Taxvice behorende bij de analysefase gevuld met inhoud uit het dossier bedrijfsoverdracht.

Taxvice

Aanvullend op de vragenlijst ondersteunen onderstaande documenten de analysefase binnen de casus Bedrijfsoverdracht. De practice notes en tools gaan in op de overwegingen en voorwaarden voor vier veelvoorkomende situaties waarbij moet worden voorgesorteerd. 

- Practice note 'Voorsorteren bij een BV structuur'
- Rekenmodel 'Bedrijfsopvolgingsregeling bij BV-aandelen'
- Schema 'Fiscale faciliteiten bij herstructurering voor IB en VPB'

Taxvice

Fase 3: Advies

Na het doorlopen van de inventarisatiefase en analysefase is het nu tijd voor het advies. Taxvice genereert met jouw bouwstenen een korte uiteenzetting van het advies. De relevante overweging per thema zijn voor een deel voor gedefinieerd en het is ook mogelijk om eigen overwegingen toe te voegen. Relevante bestanden kun je koppelen en ook kun je aantekeningen bij de overweging maken. (hier leg je vast wat je afweging is voorzien van argumentatie in positieve/negatieve zin). Je kan daarnaast binnen het dossier, via de chatfunctie, overleggen met je collega’s en/of goedkeuring vragen aan je senior. Alle activiteiten worden gelogd in het kader van monitoring en compliancy.

Als duidelijk is geworden welk scenario je gaat volgen bij de advisering kun je in Taxvice een analysedocument genereren met je relevante overwegingen. Op basis van de beslissingen die je genomen hebt, worden de relevante adviesmodellen getoond. Het is ook mogelijk om te zoeken in alle modellen. Of je voegt je eigen model toe. Zo wordt het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden; je krijgt hierdoor inzicht in soortgelijke zaken van andere vestigingen. Dit levert een enorme efficiencyslag op.

Om de adviesfase binnen de casus Bedrijfsoverdracht compleet te maken delen we twee adviesdocumenten met je, download ze nu!

- Adviesdocument 'Overdracht bv aan de familie exclusief vastgoed binnen 36 maanden'
- Adviesdocument 'Overdracht bv aan de familie inclusief vastgoed binnen 36 maanden'

Fase 4: Uitvoering

Nu het definitieve adviesdocument goedgekeurd is door de klant, start je met de uitvoering. Hier zie je wat er moet gebeuren en kun je monitoren of alles conform plan uitgevoerd wordt. Het geeft je een goed overzicht van openstaande en afgeronde taken.  Je ziet per taak wie de eigenaar is en kun je taken toewijzen aan collega’s. Afhankelijk van het gekozen scenario zie je alle relevante tools en modellen die nodig zijn voor de uitvoer. Hier leg je alle taken, planning, bestanden en communicatie met je klant vast. Met dit dashboard heb je de hele uitvoer onder controle.

Om het themapakket binnen deze casus compleet te maken delen we graag de volgende documenten met je:

Taxvice
Taxvice demo aanvragen

Aan de slag met Taxvice

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over Taxvice? Vraag dan een gratis demo aan!

In de demo laten we je zien hoe de proces ondersteunings-software van Taxvice voor jou als fiscalist de juiste balans brengt tussen klantinventarisatie, analyse, advisering en uitvoering. Ook zoomen we in op de fiscale inhoud, de processen en datastromen die door middel van Taxvice bij elkaar komen.

Vraag gratis demo aan

Wil je meer weten over Taxvice? Neem contact met ons op!

Renushka Abbott Accountmanager 06 51 58 16 37

Renushka Abbott

Gawayn Nieuwold Accountmanager 06 12 31 46 27

Gawayn Nieuwold