Persbericht

Taxvice Visma

Next level belastingadvies met smart data-oplossing door samenwerking Sdu Taxvice en Visma

Sdu en Visma slaan de handen ineen om de verschillende datastromen binnen de belastingadviespraktijk samen te laten komen in de innovatieve cloud software Taxvice. Hiermee zet Taxvice de volgende stap richting next level belastingadvies, waarin proactief advies en signalering centraal staan.

Taxvice Visma
Sander de Groot, CEO Sdu, en Coen Egberink, Managing Director Visma Connect BV, ondertekenen het samenwerkingscontract tussen beide partijen.

‘Op het gebied van belastingadvies leven we in een wirwar van systemen waardoor je als sector achterloopt in de digitale transformatie. Met deze samenwerking verandert de fiscale wereld revolutionair’, aldus Esther van Doesburg, Chief Innovation Manager bij Sdu.

Belastingadviseurs die goed inzetten op smart data kunnen effectief als strategisch partner fungeren, betere aanbevelingen doen en op die manier van (nog meer) toegevoegde waarde zijn voor hun klanten. Deze kansen ontstaan door systemen, denkwijzen en adviespraktijken van belastingadviseurs en accountants in te richten met een effectieve en meer efficiënte benadering en digitale ontsluiting van de adviespraktijk.

‘Bij het centraal stellen van de adviesklant heb je als belastingadviseur te maken met allerlei soorten datastromen, zoals CRM-, boekhoud-, aangifte-, DMS- en andere softwarepakketten. In geen andere sector is dit zo uiteenlopend als in de fiscale praktijk. Dat moet beter kunnen’, aldus Jelmer Nieuwenweg, Managing Director van Visma PinkWeb.

Taxvice Visma
Na de ondertekening werd er feestelijk getoast op de samenwerking door collega's van Sdu en Visma met v.l.n.r. Sander de Groot, Jeroen Voogt, Coen Egberink, Janine Heemskerk, Esther van Doesburg, Jelmer Nieuwenweg, Marcel Janssen en Mark Knijnenburg.

De samenwerking van Taxvice en Visma maakt nu ook vanuit digitaal perspectief het centraal stellen van de klant mogelijk. De digitale cloudoplossing Taxvice brengt fiscale inhoud, werkprocessen en datastromen bij elkaar. Beslissingen die eerder genomen werden op basis van een handvol berekeningen, ramingen en inschattingen, kunnen nu kwantitatief gestaafd worden met smart data. Visma realiseert binnen Taxvice deze koppeling met de inhouse aanwezige software, zoals de aangifte-en boekhoudsoftware. Al deze verschillende datastromen komen bij elkaar in een datawarehouse per adviespraktijk. 

De interactie tussen alle geïntegreerde data en modellen maakt analyses mogelijk die voorheen versnipperd, tijdsintensief en complex waren. Deze wijze van analyseren leidt tot hogere beslissnelheid en betere en meer geïntegreerde inzichten. ‘Wij zijn erg blij met deze samenwerking, want wij zijn als Sdu overtuigd dat wij in co-creatie met Visma de hype rondom big en smart data kunnen omzetten in een concreet toepasbare oplossing voor de belastingadviespraktijk’, aldus Sander de Groot, CEO Sdu. ‘Met deze samenwerking wordt de kracht van Visma op het gebied van datawarehousing, koppelingen, ketenoptimalisatie en data-analyse gebundeld met de inhoudelijke- en werkproceskennis van Sdu’, vult Coen Egberink, Managing Director van Visma Connect aan.

Praktische informatie:
Meer informatie over deze softwareoplossing vindt u via www.sdu.nl/taxvice. Dit is een gezamenlijk persbericht van Sdu en Visma 

Taxvice Visma
De samenwerking werd gevierd door zo'n 40 collega's van Sdu en Visma in de Caballero Fabriek in Den Haag.

- EINDE PERSBERICHT -

Heeft u naar aanleiding van dit persbericht vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met:
Esther van Doesburg | e.v.doesburg@sdu.nl| 06-20 49 71 49