Focus 2016

 Focus 2017: vertrouwen herwinnen; uitdagingen voor een nieuw kabinet
Waar we voor de eerste twee edities van Focus de kabinetsplannen voor het komende jaar als uitgangspunt namen, focussen we ons dit keer op het nieuwe regeerakkoord. Direct na de verkiezingen in maart zal een (in)formateur aan de slag gaan. Welke beleidsopties heeft het nieuwe kabinet straks? In deze derde editie van Focus sorteren we vast voor op de formatie en het opstellen van het regeerakkoord. Met het coververhaal agenderen we een breder probleem: het tanende vertrouwen in politiek en overheid. Wat kan een volgend kabinet doen om het vertrouwen van de burger te herwinnen? Daarnaast stelden we vijf huidige Kamerleden de vraag of het misschien de inrichting van het openbaar bestuur is, die aan verandering toe is. Ook vroegen we vier bestuurders – afkomstig van gemeente, provincie en waterschap – hoe zij aankijken tegen het diepe wantrouwen jegens de overheid. Ze verwoordden hun zorgen in een column.

De Nationale ombudsman blikt terug op de manier waarop Rijk, provincies en gemeenten met de vluchtelingencrisis zijn omgegaan en geeft aan wat in zijn ogen het antwoord moet zijn als het aantal asielzoekers straks weer aantrekt. Ook op het gebied van energiebeleid, de woningmarkt en de positie van de politie consulteerden we een aantal deskundigen. Zij geven hun advies voor een volgend kabinet. Verder laten we wetenschappers speculeren over de vraag of het gemeentelijk belastinggebied nu eindelijk eens uitgebreid gaat worden en geven waterschapbestuurders hun wensenlijstje af. We constateren dat het huidige kabinet de hete aardappel die pensioenhervorming heet, doorschuift naar zijn opvolger en zien dat meer openheid en transparantie bij de overheid – waarmee het vertrouwen zou kunnen toenemen – juist tot politieke verdeeldheid leidt.

De derde editie van Focus staat boordevol inhoudelijke vraagstukken waar een volgend kabinet zich over mag buigen. Na de verkiezingen kan de formateur – met Focus in zijn hand – aan de slag.

Download Focus 2017             Lees Focus 2017 online

 

Eerdere edities
Sdu Focus is een tijdschrift waarin we aan de hand van de kabinetsplannen vooruitblikken op de beslissingen die volgend jaar genomen gaan worden. In het najaar van 2014 verscheen de eerste editie waarin we een tussenbalans opmaakten van Rutte II. We brachten in kaart welke akkoorden het kabinet tot op dat moment had gesloten met wisselende coalities en organiseerden een debat over de bestuurlijke inrichting van Nederland. Ook zoomden we in op een aantal specifieke beleidsterreinen, waarop in 2015 beweging te verwachten viel, zoals jeugdzorg, energie en arbeidsmarkt.

Voor de editie van Sdu Focus die in het najaar van 2015 uitkwam, blikten we vooruit naar 2016. Wat valt er in het pre-verkiezingsjaar nog van het kabinet te verwachten? Een groot aantal voornemens uit het regeerakkoord is al in wetgeving en beleid omgezet, maar wat moet er in 2016 nog gebeuren en, belangrijker nog, hoe gaat het kabinet dit realiseren?