Focus banner

Focus 2018

In oktober 2017 is de vierde editie van Focus verschenen. Omdat de kabinetsformatie op dat moment nog in volle gang was, hebben we Prinsjesdag en de Miljoenennota dit keer links laten liggen. Omdat het kabinet-Rutte III de komende vier jaar regeert, richten we onze blik iets verder vooruit. Met welke brede politieke en maatschappelijke ontwikkelingen heeft het kabinet de komende regeringsperiode te maken? Het adagium ‘wen er maar aan…’ is een kapstok voor deze editie van Focus. Wen er maar aan dat de dreiging van terrorisme onverminderd voortduurt. Wen er maar aan dat de deeleconomie steeds populairder wordt. Wen er maar aan dat links-rechtstegenstellingen vervagen. Wen er maar aan dat het klimaat verandert. Wat is op al deze ontwikkelingen het antwoord van de overheid? Voor welke opdracht staan bestuurders en ambtenaren in 2018 en de daaropvolgende jaren? Diverse bestuurders en wetenschappers geven hierop een antwoord.

Eerdere edities
Sdu Focus is een tijdschrift waarin we aan de hand van de kabinetsplannen vooruitblikken op de beslissingen die volgend jaar genomen gaan worden. In het najaar van 2014 verscheen de eerste editie waarin we een tussenbalans opmaakten van Rutte II. We brachten in kaart welke akkoorden het kabinet tot op dat moment had gesloten met wisselende coalities en organiseerden een debat over de bestuurlijke inrichting van Nederland. Ook zoomden we in op een aantal specifieke beleidsterreinen, waarop in 2015 beweging te verwachten viel, zoals jeugdzorg, energie en arbeidsmarkt.

Voor de editie van Sdu Focus die in het najaar van 2015 uitkwam, blikten we vooruit naar 2016. Wat valt er in het pre-verkiezingsjaar nog van het kabinet te verwachten? Een groot aantal voornemens uit het regeerakkoord is al in wetgeving en beleid omgezet, maar wat moet er in 2016 nog gebeuren en, belangrijker nog, hoe gaat het kabinet dit realiseren?     

Met de derde editie (oktober 2016) liepen we alvast vooruit op de kabinetsformatie en brachten we in kaart welke beleidsopties een nieuw kabinet zou hebben. Met het coververhaal agendeerden we een breder probleem: het tanende vertrouwen in politiek en overheid. Wat kan een volgend kabinet doen om het vertrouwen van de burger te herwinnen? Daarnaast stelden we vijf huidige Kamerleden de vraag of het misschien de inrichting van het openbaar bestuur is, die aan verandering toe is.