Focus 2016

 Focus 2017: verkiezingseditie
In maart 2017 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats waarna een nieuw kabinet gevormd wordt. Met de derde editie van Focus – die in oktober 2016 uitkomt – lopen we daar alvast op vooruit. Welke zaken moeten er tijdens de formatie worden geregeld? Op journalistiek onafhankelijke wijze brengt de redactie in deze speciale verkiezingseditie een aantal belangrijke onderwerpen over het voetlicht. Wat zijn de mogelijkheden voor een nieuw kabinet als het gaat om dossiers als economie, sociale zekerheid, arbeidsmarkt, ruimte, mobiliteit, wonen, zorg, integratie/vluchtelingen, Europa en de bestuurlijke inrichting? 

Eerdere edities
Sdu Focus is een tijdschrift waarin we aan de hand van de kabinetsplannen vooruitblikken op de beslissingen die volgend jaar genomen gaan worden. In het najaar van 2014 verscheen de eerste editie waarin we een tussenbalans opmaakten van Rutte II. We brachten in kaart welke akkoorden het kabinet tot op dat moment had gesloten met wisselende coalities en organiseerden een debat over de bestuurlijke inrichting van Nederland. Ook zoomden we in op een aantal specifieke beleidsterreinen, waarop in 2015 beweging te verwachten viel, zoals jeugdzorg, energie en arbeidsmarkt. We belichtten welke zaken prioriteit zouden krijgen en waar (extra/minder) geld voor uitgetrokken zou worden. De interactie en relatie tussen de verschillende bestuurslagen vormden daarbij het uitgangspunt.

Voor de editie van Sdu Focus die in het najaar van 2015 uitkwam, blikten we vooruit naar 2016. Wat valt er in het pre-verkiezingsjaar nog van het kabinet te verwachten? Een groot aantal voornemens uit het regeerakkoord is al in wetgeving en beleid omgezet, maar wat moet er in 2016 nog gebeuren en, belangrijker nog, hoe gaat het kabinet dit realiseren? Daarbij zijn de politieke verhoudingen, zoals die vanaf eind mei in de Eerste Kamer gelden, van cruciaal belang. Andere onderwerpen die in Focus 2016 aan de orde komen: de Omgevingswet, het nieuwe belastingstelsel en een terugblik op het eerste jaar decentralisaties: hoe hebben de gemeenten het er op het gebied van jeugd, zorg en werk vanaf gebracht en wat zegt dit over de ambities voor volgend jaar? 

2017: speciale verkiezingseditie
Waar we in de eerste twee edities van Sdu Focus naar aanleiding van Prinsjesdag vooruitblikten op wat er het komende jaar beleidsmatig op de agenda stond, gaan we in deze speciale verkiezingseditie in op de verkiezingen voor de Tweede Kamer (maart 2017) en de daaropvolgende formatie. 

Adverteren
Wilt u adverteren in Focus? Bekijk hier de mogelijkheden en neem contact op met Adnovus: info@adnovus.nl | 036 524 09 59


Download Focus      Lees Focus online