Uw bestelling

Handboek fiscaal insolventierecht
excl. btw € 94,10

Levertijd: 4 tot 5 werkdagen – Printing on demand

 • Online geen verzendkosten
 • Veilig betalen: factuur bij levering
 • 14 dagen retourrecht

Handboek fiscaal insolventierecht

Derde, geheel herziene druk.

Mr. dr. A.J. Tekstra

Een compleet en actueel handboek dat zich begeeft op het snijvlak van het materiële en formele fiscale recht, het insolventierecht, het burgerlijke recht, het bestuursrecht en het vennootschapsrecht.

 • Boek
 • 480 pagina's
 • Bestelcode 9789012387705
Omschrijving
Bij ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren – de insolvente ondernemingen – spelen fiscale aspecten een belangrijke rol. In dit boek worden deze aspecten op een zo compleet en gerubriceerd mogelijke wijze behandeld, met de volgende onderverdeling:

 • inleiding: fiscale continuïteit, fiscale informatieplicht, doorstartscenario’s, ethische kanttekeningen;
 • algemene aspecten: de belastingschuld (incl. vaststelling en invordering), het open systeem van invordering,de status van de fiscale regelgeving, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de aansprakelijkheid van de fiscus, verjaring van dwanginvordering en imputatieregels;
 • fiscaal uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingschulden;
 • faillissementsaanvraag door de fiscus;
 • fiscale preferentie en bodembeslag;
 • verrekening, overdracht en verpanding van fiscale vorderingen; subrogatie, regresmogelijkheden;
 • fiscale kruisverbanden: met name fiscale eenheid Vpb en OB (en verbreking daarvan), fiscale bestuurdersaansprakelijkheid, ketenaansprakelijkheid, inlenersaansprakelijkheid, doorbraak van aansprakelijkheid/vereenzelviging;
 • positie aandeelhouder bij insolventie: de aanmerkelijk belanghouder, de deelnemingsvrijstelling, informeel kapitaal, onzakelijke leningen, afgewaardeerde vorderingen, liquidatieverlies;
 • fiscale gevolgen van schuldsanering en vrijval van schulden, inclusief de kwijtscheldingswinst en de Fokker-casus;
 • omzetbelastingaspecten: de art. 29 lid 2 Wet OB-schuld, onbelaste levering volgens art. 37d Wet OB, onroerende zaak (herzienings-BTW), Rentekasproblematiek en de BTW-verleggingsregeling;
 • de verliesvennootschap: art. 20a Wet Vpb, turbovennootschappen, carry back, verliesverrekening, doorzakconstructies en overgang verliescompensatie, de overname- of Begemannconstructie, de fiscale (af) splitsing van insolvente rechtspersonen.

De inhoud van het boek begeeft zich op het snijvlak van het materiële en formele fiscale recht, het insolventierecht, het burgerlijke recht, het bestuursrecht en het vennootschapsrecht. Een prominente rol is weggelegd voor de sinds 1990 geldende nieuwe Invorderingswet (Iw 1990), ter vervanging van de Iw van 1845 en de daarop gebaseerde beleidsregels uit de Leidraad Invordering 2008.

In deze nieuwe druk van het boek, voorheen getiteld ‘Fiscale aspecten van insolventies’, zijn alle onderwerpen verder uitgediept. De jurisprudentie is geactualiseerd en de nieuwe literatuur en wetgeving zijn verwerkt. Het boek bevat een uitgebreid jurisprudentie- en trefwoordenregister. Verder zijn als bijlagen integrale rechtspraakoverzichten betreffende het fiscale bodemrecht en de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid opgenomen.

Het boek is met name bedoeld voor insolventie-adviseurs, advocaten, belastingadviseurs, leden van de
rechterlijke macht die zich bezig houden met insolventies, medewerkers bij afdelingen bijzonder beheer van financiële instellingen, bewindvoerders en curatoren. Het is eveneens bestemd voor onderwijsdoeleinden.

Mr. dr. A.J. Tekstra is als advocaat en fiscalist werkzaam bij Blauw Tekstra Uding N.V. te Amsterdam en is met grote regelmaat als adviseur, bewindvoerder of curator bij insolventies betrokken. Hij verzorgt daarnaast diverse cursussen over het fiscale insolventierecht.

Ook verkrijgbaar als e-book via de boekhandels
Kijk bijvoorbeeld op: www.bruna.nl

Deze uitgave is ook geschikt voor de informatiesystemen van uw kantoor. Informeer bij uw informatiemanager naar de mogelijkheden, of neem contact op met Sales Juridisch (070 – 378 93 13 of sales.juridisch@sdu.nl)
Product details
Bestelcode 9012387701
Productsoort Boek
Aantal pagina's 480
Bestelvorm Losse verkoop
Ondertitel Derde, geheel herziene druk.
Boeksoort W-boek
Levertermijn 4 tot 5 werkdagen – Printing on demand
Beschikbaarheid Leverbaar
Auteur(s) Mr. dr. A.J. Tekstra