In-en Uitvoer

Douanememo 2015

Alle praktische informatie over import, export en douane gebundeld in één handzaam formaat. Douanememo is onmisbaar voor alle professionals die in het dagelijkse werk te maken hebben met internationale handel en douaneformaliteiten.

Wat biedt Douanememo?
• Beschrijft kort en bondig de hoofdlijnen van de douane- en accijnswetgeving en -procedures 
• Geactualiseerd met de op 1 januari 2015 bekende gegevens
• Aandacht voor niet-fiscale regels
• Lijst met in de handel gebruikelijke afkortingen en uitdrukkingen
• Praktische informatie zoals namen, adressen en telefoonnummers van de Douane, de Belastingdienst, Kamers van Koophandel en andere belangrijke instanties  

Bestel direct Douanememo 2015 of neem een abonnement. Bij een abonnement krijgt u 20% korting en ontvangt u jaarlijks automatisch de nieuwste editie.