Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid (abonnement)

Ambtenaren worden geconfronteerd met bezuinigingen, afstoting van taken, samenvoeging van onderdelen en reorganisaties. Een periode van ingrijpende veranderingen kondigt zich aan.In dit boek geven de auteurs een schets van wat in het sociaal overleg in de nabije toekomst belangrijk zal worden: Welke beleidsthema’s bepalen de agenda van de overlegvergadering met de ondernemingsraad? Hoe kan de OR zich het best opstellen om bij te dragen aan constructieve en creatieve oplossingen voor de problemen?

 • Boek
 • Bestelcode BKINZOROV
Omschrijving
Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid behandelt het sociale overleg vanuit het perspectief van de ondernemingsraad. Dit gebeurt aan de hand van de volgende onderwerpen:
 • Plaats van de OR binnen de totale organisatie
 • Wet op de ondernemingsraad naar de overheid vertaald
 • Plaats van de OR in het totale overlegkader
 • Relevante management- en HR-thema’s en hoe daar als OR op te reageren
 • Kabinetsbeleid en de gevolgen voor de OR bij Rijk en lagere overheden
 • Medezeggenschapsstrategie en vernieuwing

Onmisbaar naslagwerk
Inzicht in de OR bij de overheid wil in de eerste plaats inzicht bieden in de vraag waarom zaken zo geregeld zijn als ze nu zijn. De auteurs gaan er vanuit dat medezeggenschap een echte meerwaarde oplevert als het bijdraagt aan de kwaliteit van de besluitvorming (ook de politieke) èn aan het werkplezier van de ambtenaar. Vanuit dit uitgangspunt worden alle relevante thema’s en kwesties waar de OR mee te maken krijgt belicht en in hun specifieke context geplaatst. Op die manier wordt het makkelijk voor een OR om zijn koers te bepalen, maar ook voor de bestuurder en zijn HR-adviseur om zich voor te bereiden op het overleg met zijn OR. Zo kan men sneller to the point komen.

Actuele onderwerpen
Vanuit de algemene inzichten die de medezeggenschap bij de overheid kenmerken wordt in een tweetal hoofdstukken ingezoomd op de problemen waar ondernemingsraden de komende periode mee te maken krijgen, als gevolg van het beleid van het jongste kabinet. Hoe gaat u om met samenvoegen van organisaties, versobering van taken en beperking van budgetten?

Voor wie?
Inzicht in de OR bij de overheid is een onmisbaar hulpmiddel voor de medezeggenschap van overheidswerknemers bij de sectoren Rijk, Provincies, Gemeenten en andere overheidsorganisaties. Niet alleen voor de ondernemingsraden zelf, ook bestuurders, consultants, HR-functionarissen en zelfs politici zullen hierin ideeën aantreffen die hen helpen de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.

Voordelig abonnement
Met een abonnement op Inzicht in de Ondernemingsraad bij de Overheid ontvangt u automatische elke nieuwe editie. U ontvangt de herziene druk direct bij verschijnen en profiteert bovendien van een korting op de losse verkoopprijs. U bent dus verzekerd van actuele informatie.

Losse editie
Uiteraard is Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid ook los verkrijgbaar.

Product details
Bestelcode BKINZOROV
Productsoort Boek
Bestelvorm Abonnement
Levertermijn 2 tot 3 werkdagen
Beschikbaarheid Leverbaar
Beschikbaarheidcode
Handmatig N

Uw bestelling

Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid (abonnement)
Factuur bij levering
Levertijd: 2 tot 3 werkdagen
 • Gratis verzending
 • Veilig betalen: factuur bij levering of keuze voor iDeal
 • 14 dagen retourrecht