Naar de inhoud

De achtergrond van ESG

Wetenschappelijk onderzoek van onder andere IPCC toont aan dat de uitstoot van broeikasgassen een belangrijke oorzaak is van deze klimaatverandering. Huidig overheidsbeleid om de CO₂-uitstoot te verminderen leidt nog steeds tot een te verwachte gemiddelde opwarming van de aarde van 3,2°C, terwijl in het VN-klimaatakkoord van Parijs uit 2015 is afgesproken dat de mondiale temperatuurstijging onder de 2°C zou moeten blijven, met uitzicht op 1,5°C. De lidstaten van de EU, waaronder Nederland, hebben afgesproken om 2050 klimaat neutraal te zijn en om in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten. Dit is de bijdrage van de Europese Unie aan het klimaatakkoord van Parijs. 

Aanvullend overheidsbeleid en een beroep op bedrijfsleven en maatschappij zijn noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en daarmee de temperatuurstijging te beperken. In Nederland is dit onder andere vertaald in het nationale klimaatakkoord uit 2019: ‘Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, raakt aan het leven van alledag.

De transitie is in de eerste plaats een maatschappelijke transitie. Burgers en bedrijven staan voor een reeks beslissingen die van invloed zijn op hoe we wonen, ons verplaatsen, wat we eten, de producten die we kopen, hoe we ons geld verdienen. Het zijn niet altijd gemakkelijke keuzes, waarbij burgers en bedrijven bovendien op elkaar en op de overheid zijn aangewezen.’ Deze verschuiving van verantwoordelijkheid van overheid naar bedrijven en burgers leidt ertoe dat ondernemingen hun rol zullen moeten pakken. Consumenten vragen steeds meer om duurzame producten en diensten en maken daar vaker bewuste keuzes in. Jong talent kiest vaker een baan bij de werkgever die zich onderscheidt op duurzaamheidsbeleid. Financiers zien duurzaamheidsbeleid als een belangrijke factor bij het verstrekken van leningen of het doen van investeringen. En leveranciers worden steeds meer bevraagd over de impact van geleverde producten en diensten. 

Lange termijn waarde creatie 

Het gaat hierbij niet alleen om de uitstoot van CO₂, maar bijvoorbeeld ook om de arbeids- en leefomstandigheden. Het wordt voor bedrijven cruciaal om duurzaamheid te integreren in de strategie, het businessmodel en de bedrijfsvoering om daarmee op langere termijn relevant te blijven. Bedrijven worden uitgedaagd tot lange termijn waarde creatie te komen. Dit betekent dat ze waarde creëren voor de diverse bij de organisatie betrokken stakeholders. Deze waarde creatie is niet alleen gericht op de financiële prestaties, maar ook prestaties gericht op milieu of sociaal-maatschappelijke factoren. Lange termijn waarde creatie sluit aan bij de missie, visie en kernwaarden van de onderneming en het formuleren van concrete doelen waarvan wordt vastgesteld of ze gerealiseerd worden. Het Integrated Reporting Framework is een standaard die vaak gebruikt wordt als organisaties over lange termijn waarde creatie rapporteren.

ESG Starterskit

Het ESG-starterspakket zorgt voor een soepele integratie en verankering van ESG binnen elk aspect van je bedrijf. Dit pakket bundelt kennis, software en training in één oplossing, zodat jouw organisatie met de juiste kennis en tools in actie kan komen.

JES! ESG Starterskit

Verder praten wat de CSRD voor jou betekent?

Het starten of versnellen van je ESG-reis doe je niet zomaar. We snappen dat je vragen hebt over de impact op jouw organisatie. Daarom staan onze adviseurs klaar om je te begeleiden. Of je nu aan het begin van je ESG en CSRD implementatie staat of al initiatieven heeft lopen, we kunnen samen met je werken aan het versterken van je inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie?

Of je nu aan het begin van jouw duurzaamheidsreis staat of al initiatieven hebt lopen, we kunnen samen met je werken aan het versterken van je inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. We nodigen je uit om contact met ons op te nemen voor een persoonlijk gesprek met onze adviseurs.