Naar de inhoud

Voor wie en wanneer is de CSRD van toepassing?

Bij de geplande uitrol van de CSRD moeten alle beursgenoteerde ondernemingen in de EU (behalve genoteerde micro-ondernemingen) in 2024 aan de nieuwe verslagleggingsrichtlijn voldoen en in 2025 alle grote ondernemingen in particulier eigendom. Maar ook bedrijven die niet in de EU zijn gevestigd, maar op gereglementeerde markten in de EU zijn genoteerd, alsmede EU-dochterondernemingen van bedrijven buiten de EU, worden binnen de reikwijdte van de CSRD opgenomen.  

Het is belangrijk om aan te stippen dat kleinere bedrijven, zelfs als ze niet direct onderworpen zijn aan de verplichte richtlijnen, toch de invloed van de CSRD zullen merken. Dit komt doordat grote bedrijven mogelijk gegevens van deze kleinere bedrijven opvragen, zodat zij aan de publicatievereisten van de CSRD kunnen voldoen. De grotere bedrijven moeten immers gegevens van hun gehele waardeketen rapporteren. 

Een onderneming kwalificeert als groot indien, wordt voldaan aan twee van de drie criteria 

  • Omzet EUR 40 miljoen of meer 
  • Balanstotaal EUR 20 miljoen of meer 
  • Aantal FTE 250 of meer 

De CSRD is in 2025 verplicht voor alle grote ondernemingen. Dit betekent dat deze ondernemingen over 2025 en later zullen rapporteren over duurzaamheid. En ook kleinere ondernemingen in de keten zullen door deze ondernemingen bevraagd worden om informatie op gebied van duurzaamheid te gaan verstrekken om rapportering van duurzaamheid mogelijk te maken. Ook banken en investeerders zullen om duurzaamheidsinformatie gaan vragen bij de beoordeling van financieringsaanvragen en de bepaling van de rentepercentages. Duurzame investeringen zullen aantrekkelijker worden om te doen door gunstigere financieringsvoorwaarden. 

Tijdlijn van implementatie

Onze heldere tijdlijn leidt je stap-voor-stap door de implementatie van de CSRD-wetgeving. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er van je verwacht wordt en wanneer.​

Begin jouw duurzaamheidsreis met de ESG starterskit

De ESG-starterskit zorgt ervoor dat jouw organisatie in beweging komt, met kennis en met de juiste tools. Veel stakeholders in jouw organisatie kunnen voelen dat ESG en CSRD op dit moment nog geen prioriteit zijn. Maar duurzaam ondernemen en de bijkomende verplichte CSRD-rapportage vragen om een teaminspanning. Hoe ga jij de ESG-reis efficiënt begeleiden door alle organisatielagen heen?

Het ESG-starterspakket zorgt voor een soepele integratie en verankering van ESG binnen elk aspect van je bedrijf. Dit pakket bundelt kennis, software en training in één oplossing, zodat jouw organisatie met de juiste kennis en tools in actie kan komen. 

JES! - ESG starterskit

Verder praten wat de CSRD voor jou betekent?

Wij begrijpen dat het nemen van duurzame stappen een impact kan hebben op je organisatie en dat je mogelijk vragen heeft over hoe jij en je team kan beginnen. Daarom staan onze adviseurs klaar om je te begeleiden bij uw CSRD-inspanningen. Of je nu aan het begin van je ESG en CSRD implementatie staat of al initiatieven heeft lopen, we kunnen samen met je werken aan het versterken van je inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie?

Of je nu aan het begin van jouw duurzaamheidsreis staat of al initiatieven hebt lopen, we kunnen samen met je werken aan het versterken van je inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. We nodigen je uit om contact met ons op te nemen voor een persoonlijk gesprek met onze adviseurs.