Naar de inhoud

Waar moet ik beginnen?

Tijd om nog meer te focussen op de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van jouw organisatie. Maar waar ga je beginnen? Om jou een kick start te geven hebben we heldere stappen gedefinieerd om mee aan de slag te gaan.

1. Zet een team op 

Voor een goede governance moet het team zijn opgebouwd uit functies van diverse afdelingen die zich bezig houden met gegevensverzameling voor rapportages en andere (management)functies die zich met duurzaamheid bezig houden. Dit kunnen zijn, maar is niet beperkt tot: 

  • Veiligheid, gezondheid en milieu 
  • Human Resources 
  • Financiën en juridisch 
  • Inkoop 
  • Toeleveringsketen 
  • Productie 
  • Research & Development 
  • Ontwerp 
  • Marketing en rapportage 

2. Bepaal de lacunes in de verslagleggingseisen 

Om te voldoen aan de CSRD moeten bedrijven begrijpen waarover ze al rapporteren en hoe dit zich verhoudt tot wat ze moeten rapporteren. Ten eerste behoort hiertoe het begrip van de speciale publicatievereisten die in de ESRS E1 zijn omschreven. Vervolgens moeten bedrijven hun bestaande rapportagepraktijken bekijken door de duurzaamheidsgerelateerde informatie die nu wordt gerapporteerd, te bepalen. Tenslotte moeten de huidige rapportagepraktijken worden vergeleken met de ESRS E1-vereisten en mogelijke lacunes moeten worden bepaald. 

3. Verzamel en verwerk gegevens 

Zodra de gegevensvereisten worden begrepen en lacunes zijn bepaald, is de volgende stap het verzamelen en verwerken van de benodigde gegevens om de lacunes in de ESRS E1 te dichten. Hiertoe behoort het verzamelen van relevante informatie over bijvoorbeeld energieverbruik, uitstoot en gebruik van middelen. Bedrijven kunnen interne gegevensbronnen, zoals administratiesystemen, operationele gegevens en informatie van de toeleveringsketen gebruiken, alsmede externe gegevensbronnen, zoals databases voor de branche en rapporten van derden. 

Vervolgens moeten bedrijven de gegevens met behulp van impactbeoordelingen omzetten naar impacts, met als doel het realiseren van kwantitatieve maatregelen of impacts. 

4. Interpreteer de resultaten 

Bedrijven moeten de resultaten interpreteren door patronen, trends en verbeterpunten te analyseren. De interpretatie van de resultaten moet gericht zijn op de bepaling van mogelijkheden voor de reductie van milieueffecten, optimalisering van het gebruik van middelen en verbetering van de duurzaamheidsprestaties. 

5. Ontwikkel een duurzaamheidsstrategie en stappenplan 

Bedrijven moeten een duurzaamheidsstrategie en een stappenplan ontwikkelen die met de ESRS-eisen overeenkomen. Hiertoe behoort het stellen van ambitieuze duurzaamheidsdoelen, definiëren van actieplannen en implementeren van initiatieven die de duurzaamheidsprestaties verhogen. De strategie moet met de bepaalde verbeterpunten uit het proces van impactmeting rekening houden en specifieke doelen en mijlpalen bepalen om de duurzaamheidsdoelen te realiseren. Het stappenplan moet een duidelijk tijdspad en bruikbare stappen geven voor de implementatie van de duurzaamheidsinitiatieven en de voortgang van doelen bewaken. 

6. Naleving en rapportage 

De verzamelde gegevens, verwerkte resultaten en aangemaakte strategie moeten worden gebruikt voor de rapportage over de publicatievereisten van de ESRS E1. Sommige resultaten kunnen direct worden gebruikt voor het deel meetgegevens en doelen uit de publicatievereisten. De duurzaamheidsstrategie en het stappenplan zijn nodig voor de publicatievereisten met betrekking tot transitieplannen, doelen en acties. 

7. Integreer duurzaamheid in het DNA van het bedrijf 

Voor de integratie van duurzaamheid in het DNA van het bedrijf, is een holistische en langetermijnaanpak nodig. Bedrijven moeten duurzaamheidsoverwegingen in hun kernbedrijfsprocessen, besluitvormingskaders en cultuur verankeren.

Wil je deze stappenplan downloaden om met je collega's te bespreken? Dat kan hier:

ESG Starterskit

Het ESG-starterspakket zorgt voor een soepele integratie en verankering van ESG binnen elk aspect van je bedrijf. Dit pakket bundelt kennis, software en training in één oplossing, zodat jouw organisatie met de juiste kennis en tools in actie kan komen.

JES! ESG Starterskit

Verder praten wat de CSRD voor jou betekent?

Het starten of versnellen van je ESG-reis doe je niet zomaar. We snappen dat je vragen hebt over de impact op jouw organisatie. Daarom staan onze adviseurs klaar om je te begeleiden. Of je nu aan het begin van je ESG en CSRD implementatie staat of al initiatieven heeft lopen, we kunnen samen met je werken aan het versterken van je inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verder praten over wat ESG en de CSRD voor jou betekent?

We snappen dat er door de invoering van de CSRD veel op je af kan komen. Daarom staan onze adviseurs klaar om je met je mee te denken. Of je nu aan het begin van je ESG en CSRD implementatie staat, of al initiatieven hebt lopen. We werken graag samen met jou aan een duurzame toekomst voor jouw organisatie.