Naar de inhoud

Materialiteitsanalyse

Ondernemingen worden verplicht om te rapporteren volgens de CSRD. De materialiteitsanalyse is de eerste stap die een onderneming neemt om tot deze rapportage te komen.

De materialiteitsanalyse refereert aan het proces waarmee wordt bepaald of bepaalde informatie relevant genoeg is om opgenomen te worden in het duurzaamheidsverslag van een onderneming. Het woord ‘materialiteit’ duidt in deze context op de significantie of relevantie van informatie. Een kwestie is materieel wanneer de kwestie belangrijk is voor het weergeven van de economische, ecologische en sociale impact die een onderneming heeft, of een belangrijke invloed heeft op de besluitvorming van stakeholders (ESRS 1, 3.2, ov. 36).

Ondernemingen waar de CSRD van toepassing op is, zijn verplicht om de materialiteitstoets toe te passen bij het opstellen van hun ESG-verslaglegging (niet-naleving kan leiden tot (financiële) sancties, CSRD, art. 3, ov. 20). Hierdoor wordt verslaglegging richting stakeholders transparanter en zijn organisaties onderling beter vergelijkbaar op hun duurzaamheidsresultaten (ESRS 1, 3.2, ov. 36 en CSRD, ov. 39.

Belang

De materialiteitstoets is om de volgende redenen van belang voor jouw organisatie:

  • Het geeft focus. Het aantal onderwerpen dat potentieel relevant kan zijn voor ESG-verslaglegging is zo goed als onbeperkt. Deze toets helpt bij het vaststellen van de onderwerpen die relevant zijn voor jouw specifieke onderneming.
  • Betrokkenheid met stakeholders. De materialiteitstoets stuurt (indirect) op betrokkenheid van stakeholders. Voor een goede materialiteitsanalyse is het nodig om de stakeholders van de onderneming te identificeren en hen te consulteren tijdens het proces van de materialiteitstoets (ESRS 1, 3.1). Dit gaat om interne stakeholders en externe stakeholders. Deze betrokkenheid geeft de onderneming een beter begrip van de context waarin wordt geopereerd en de kans om een positieve reputatie op te bouwen.
  • Betere besluitvorming. De materialiteitstoets draagt bij aan transparantie. Dit is niet alleen relevant voor de buitenwacht, maar ook voor de onderneming zelf. De onderneming identificeert niet alleen de impact die zij heeft op ESG-kwesties, maar ook de risico’s en kansen die daarmee samenhangen (ESRS 1, 3.3, ov. 42). Dit inzicht stelt de onderneming in staat om zijn eigen bedrijfsmodellen en -activiteiten duurzamer te maken (CSRD, ov. 14).

 Deze informatie is ter beschikking gesteld door de experts van JES! Knowledge. Meer weten over JES! Knowledge?

Cursus ESG Essentials

Ontvang hands-on kennis van ESG, van de basis tot aan een complete bedrijfsstrategie, en leer alles over Europese rapportageverplichtingen. Volg nu de cursus ESG Essentials

JES! ESG Starterskit

Verder praten wat de CSRD voor jou betekent?

Het starten of versnellen van je ESG-reis doe je niet zomaar. We snappen dat je vragen hebt over de impact op jouw organisatie. Daarom staan onze adviseurs klaar om je te begeleiden. Of je nu aan het begin van je ESG en CSRD implementatie staat of al initiatieven heeft lopen, we kunnen samen met je werken aan het versterken van je inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verder praten over wat ESG en de CSRD voor jou betekent?

We snappen dat er door de invoering van de CSRD veel op je af kan komen. Daarom staan onze adviseurs klaar om je met je mee te denken. Of je nu aan het begin van je ESG en CSRD implementatie staat, of al initiatieven hebt lopen. We werken graag samen met jou aan een duurzame toekomst voor jouw organisatie.