Naar de inhoud

Wat verandert er in de reporting standaarden

De meest gehanteerde verslaggevingsstandaard in Nederland om te rapporteren over duurzaamheid komt van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze niet-gouvernementele organisatie heeft als doel om organisaties te helpen om op een transparante wijze te rapporteren over en verantwoordelijkheid te nemen voor de impact teneinde een duurzame toekomst te creëren. Toepassing van deze standaarden is vrijwillig.

Ook andere instanties nemen initiatieven om te komen tot verslaggevingsstandaarden op gebied van duurzaamheid. Zo is de International Sustainability Standards Board (ISSB) opgericht om rapporteringsstandaarden te ontwikkelen die wereldwijd toegepast kunnen worden, in het verlengde van de internationale financiële rapporteringsstandaarden (IFRS). Een ander initiatief is de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Ook zien we ontwikkeling van wet- en regelgeving op gebied van duurzaamheidsrapportages in landen zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. 

Het is de bedoeling de EU om te vormen tot een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie, en om vanaf 2050 netto geen broeikasgassen meer uit te stoten. Om dit te bereiken is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gepubliceerd. 

Wat vraagt de CSRD je te rapporteren? 

Wat vraagt de CSRD je te rapporteren?

Deze door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ontwikkelde standaarden zijn eind november 2022 ingediend bij de Europese Commissie. Het zijn nog concept-standaarden. Op een eerdere versie heeft uitgebreide consultatie plaatsgevonden. Om meer inzicht te verkrijgen in de vereisten om te kunnen voldoen aan de CSRD, is het handig om al kennis te nemen van deze concept-standaarden.  

Het betreft 12 standaarden, waarvan: 

  • twee algemene standaarden die ingaan op de algemene principes en toelichtingsvereisten; 
  • vijf standaarden op gebied van milieu, gericht op klimaatverandering, vervuiling, waterverbruik, biodiversiteit en ecosystemen en materiaalgebruik en circulaire economie; 
  • vier standaarden op gebied van sociale aspecten bij eigen werknemers, arbeiders in de waardeketen, invloed van de onderneming op gemeenschappen en klanten en eindgebruikers; 
  • één standaard over governance of bestuur en de ethiek, waarden en normen van de organisatie. Er komen nog sectorspecifieke standaarden en standaarden voor middelgrote en kleine ondernemingen.

Alles bij elkaar zou je verwachten dat bedrijven zo snel mogelijk aan de slag gaan met ESG en de CSRD. Maar is dat wel zo? Kijken ze in deze fase toch niet liever de kat uit de boom? Hoe bekend zijn bedrijven eigenlijk met deze Europese duurzaamheidsverplichtingen en hoever zijn ze in hun voorbereidingen? Waar worstelen ze mee? We geven je een inkijkje in de huidige stand van zaken via dit eerste Europese onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Angi Studio in opdracht van Sdu, onderdeel van Lefebvre
Sarrut
.

De Waardefabriek

Ontdek nieuwe kansen om te verduurzamen, te veranderen én te innoveren. Duik dieper in belangrijke thema's als ESG, Tax Technology en digitale innovaties op 16 november. Boek nu tijdelijk met vroegboekkorting!

De Waardefabriek

Verder praten wat de CSRD voor jou betekent?

Wij begrijpen dat het nemen van duurzame stappen een impact kan hebben op je organisatie en dat je mogelijk vragen heeft over hoe jij en je team kan beginnen. Daarom staan onze adviseurs klaar om je te begeleiden bij uw CSRD-inspanningen. Of je nu aan het begin van je ESG en CSRD implementatie staat of al initiatieven heeft lopen, we kunnen samen met je werken aan het versterken van je inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie?

Of je nu aan het begin van jouw duurzaamheidsreis staat of al initiatieven hebt lopen, we kunnen samen met je werken aan het versterken van je inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. We nodigen je uit om contact met ons op te nemen voor een persoonlijk gesprek met onze adviseurs.