Naar de inhoud

Royal FloraHolland

Maarten Bánki: ‘Het is goed dat we tijdig zijn begonnen, want CSRD is groot en ingewikkeld’

Maarten BánkiJES! - Case Study - Royal FloraHolland - Header image
Royal FloraHolland

Introductie

Over Royal FloraHolland

Royal FloraHolland (RFH) is een coöperatie van kwekers. Ze hebben zich al meer dan 100 jaar verenigd om samen sterk te staan en een optimale prijs te krijgen voor hun bloemen en planten. Dat is de basis voor de internationale coöperatie Royal FloraHolland. Op de marktplaats komen vraag en aanbod digitaal en fysiek bij elkaar en vindt de handel van bloemen en planten plaats via de klok, klokvoorverkoop, direct bieden in digitaal platform Floriday of direct bij de kweker. Het aantal aanvoerders op de marktplaats is ongeveer 4.900. Daarvan zijn er ongeveer 3.400 coöperatie-lid. De aanvoerders verkopen hun bloemen en planten aan ongeveer 2.300 kopers (handelsbedrijven) via de marktplaats. RFH faciliteert dit door dienstverlening op het vlak van dealmaking, logistiek en financiën. Dagelijks vinden zo’n 100.000 transacties plaats met een breed assortiment van pakweg 23.000 verschillende bloemen en planten. De omzet van de door kwekers via de marktplaats verhandelde bloemen en planten bedraagt circa 5 miljard euro per jaar en de omzet van RFH als bedrijf circa 400 miljoen euro. Royal FloraHolland telt ongeveer 2.800 medewerkers van 58 verschillende nationaliteiten.

Over Maarten Bánki

Na mijn studie aan Wageningen University (Landbouweconomie, Landbouw Politiek en Milieu Economie), heb ik mijn dienstplicht vervuld en daarna mijn eerste werkervaring opgedaan bij het Instituut voor Milieu en Systeem Analyse (IMSA) van Wouter van Dieren, een bevlogen milieuman van het eerste uur en lid van de Club van Rome. Daarna heb ik het zelf vormgegeven vak ‘Natural Resource Economics’ gedoceerd in Wageningen. In 1995 ben ik samen met mijn vrouw Caroline voor Nutricia in Hongarije gaan werken. Caroline werkte al bij Nutricia en werd plantmanager van de fabriek in Debrecen. Ik rolde ook de zuivelindustrie in en deed jarenlang de melklogistiek, -inkoop en -planning. Later, toen we weer terug waren in Nederland, deed ik meer algemeen supply chain management en sales & operations planning voor Nutricia, FrieslandFoods en later FrieslandCampina. In 2014 ben ik bij Royal FloraHolland terecht gekomen. Eerst als teamlead van alle projectmanagers, later als manager transformation office. Sinds 2019 vervul ik met veel plezier de functie manager sustainable development, waarbij ik samen met mijn team en samen met andere afdelingen in het bedrijf en samen met de kwekers de duurzaamheidsstrategie ontwikkel en implementeer

 • Alleen maar duurzame zaken meten is prima, maar wat is je doel erbij? Durf je een statement te maken?

  JES! - Case Study - Royal FloraHolland
  Maarten BánkiManager Sustainable Development

De uitdaging

Wij willen graag voorkomen dat zaken ons overkomen. Als we dus duidelijke trends in de markt zien, of ontwikkelingen op ons af zien komen, zorgen we dat we er proactief mee aan de slag gaan. Zo hebben wij CSRD ook tijdig en serieus aangepakt. We willen als organisatie het liefst zelf grip houden op hoe we met deze ontwikkelingen in de toekomst omgaan voordat iemand ons zegt hoe we dat moeten doen Het is overigens goed dat we tijdig zijn begonnen, want het is best groot en ingewikkeld wat er op ons afkomt met CSRD.

Duurzaamheidsthema’s staan hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Het is daarmee niet de vraag óf een sector of individueel bedrijf daarop in moet spelen, maar hóe en in welk tempo. Duurzaamheid is een investering voor nu en later, in maatschappij, milieu en toekomst. Ook voor onze sector. Vanaf de tuin tot in de vaas bij de consument. Daarom zijn wij hier al jaren mee bezig.

Royal FloraHolland is een zeer grote speler in de internationale sierteelt, die duurzaamheid (ESG) hoog in het vaandel heeft staan, niet omdat dit ‘zo hoort’ tegenwoordig, maar omdat duurzaamheid alles te maken heeft met voortbestaan op de lange termijn, de continuïteit van coöperatie en bedrijf, de kwekerij overnemen van de vorige generatie en weer doorgeven aan de volgende generatie volgens het goede rentmeesterschap.

Verreweg de meeste kwekers zijn, denken en werken duurzaam. Er is geen een kweker die ‘zomaar’ te veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt of ‘zomaar’ water verspilt. Zuinig omgaan met de natuur en natuurlijke hulpbronnen zit diep ingebakken en bovendien duurzaamheid gaat ook over geld.

De laatste jaren zijn we met de kwekers bezig om meer transparant te zijn over de manier van produceren d.m.v. de certificaten gekoppeld aan het Floriculture Sustainability Initiative (FSI2025). De retail vraagt om duurzame gecertificeerde producten en ook de groothandel en bloemisten vragen er in toenemende mate om. Transparant zijn over duurzaamheid wordt ‘het nieuwe normaal’. Helaas ziet nog niet iedereen dat al in dezelfde mate. Dit zijn vrij uitdagende trajecten, omdat sommige kwekers, vaak meer kleinschalige, nog moeite hebben met certificering. Veelal vanwege de investering en/of de administratieve last. Maar ook omdat ze de noodzaak nog niet inzien, omdat hun kopers er nog niet om vragen Terwijl het juist nu al kansen zijn om je te onderscheiden en kopers aan je te binden.

Ook CSRD vereist die openheid en dan gaat het niet alleen om de bedrijven die zelf CSRD-plichtig zijn. Ook de bedrijven die aan CSRD-plichtige bedrijven leveren, moeten steeds transparanter zijn over hun manier van produceren. Steeds vaker wil men door de keten heen een goed beeld hebben van milieu-impact van bloemen en planten. Daarom wordt er - naast certificering - nu ook gewerkt aan een footprint methodiek, die door de Europese Commissie wordt goedgekeurd, op basis waarvan kwekers te zijner tijd hun productfootprint kunnen berekenen, om zich te kunnen benchmarken aan andere kwekers, om kopers te ondersteunen in hun aankoopbesluiten en om impact berekeningen te kunnen maken om zich mee te kunnen onderscheiden.

Ook de veranderingen op het vlak van verpakkingen die vanuit de EU worden aangekondigd vanaf 2030, bijvoorbeeld over hergebruik, recycling en het gebruik van een verplicht percentage recyclaat lijken nog ver weg. Maar de tijd vliegt en dus is het belangrijk hier vroegtijdig over na te denken en nu al de juiste keuzes te maken en er transparant over te zijn. Wij zijn hierover nu al met onze kwekers in gesprek.

‘Belangrijke rol te vervullen’

Duurzaamheid is belangrijk voor de toekomst van de sector, de coöperatie, het bedrijf en de marktplaats. Bij RFH zeggen we ‘een groene toekomst kweken we samen’. Samen creëren we kansen voor duurzame groei en succes op de wereldwijde markt. Duurzame productie, duurzame producten én duurzame dienstverlening, dat is en blijft de norm. Om ook op lange termijn succesvol te zijn en te blijven, zet RFH zich in om de coöperatie, het bedrijf en de sector duurzamer te maken. RFH is een belangrijke schakel in de internationale sierteeltketen. We voelen de verantwoordelijkheid om niet alleen het bedrijf en de coöperatie te verduurzamen, maar deze rol te spelen in de (internationale) sierteeltsector – waar dit kan en waar dit onze onderneming gegund wordt. Deze verduurzamingsrol kan RFH niet alleen vervullen, maar wel samen met kwekers, handelsbedrijven en andere sectorpartijen.

 • De retail vraagt nu al om duurzame gecertificeerde producten. Het wordt echt het nieuwe normaal

  JES! - Case Study - Royal FloraHolland
  Maarten BánkiManager Sustainable Development

Start CSRD rapportage

Vanaf 2025 moeten we rapporteren over de impact van onze activiteiten voor mens en milieu. We gaan in het jaarverslag over 2022 al een deel op basis van de CSRD vereisten rapporteren. Waarom? CSRD is een groot, maar vriendelijk ‘veelkoppig monster’ dat op ons afkomt en het kost best veel tijd om zo’n monster te bedwingen. Dit is zo groot, veelomvattend en ingewikkeld dat elk jaar dat je wacht, je het daarna moeilijker hebt. Uitstellen levert je niks op. En door gewoon te beginnen, leer je veel. Het CSRD raamwerk geeft structuur en daardoor houvast. Als je met CSRD aan de gang gaat, blijkt dat best veel data en informatie al voorhanden is binnen de organisatie. CSRD dwingt je dus ook om binnen de organisatie te integreren en samen te werken. RFH zal in het jaarverslag over 2022 al invulling geven aan ongeveer 56 van 82 Draft Disclosures van de CSRD. Je zou kunnen zeggen dat we het laaghangend fruit al kunnen rapporteren. Hele stukken kunnen we daarentegen ook nog niet rapporteren. We zijn transparant over wat we al doen en kunnen rapporteren. En we gaan hard aan de slag met de nog ontbrekende stukken. We weten waar de uitdaging zit.

CSRD helpt ons ook

 • Verbeterde transparantie op de duurzaamheidsthema’s die ertoe doen versterkt een goede reputatie.
 • Hoe opener je bent, hoe meer je als betrouwbaar wordt gezien door leden en hun kopers en andere stakeholders
 • CSRD helpt ons ook omdat het een goede kapstok biedt van mogelijk relevante ESG-onderwerpen. Sommige onderwerpen zijn verplicht en verder gaat het erom dat we zelf en met onze stakeholders bepalen wat de materiele onderwerpen zijn, voor ons als coöperatie met een bedrijf. Dit is de materialiteitsanalyse. Vervolgens is het zaak om alles wat er nog moet gebeuren in de tijd te zetten en gewoon te beginnen.
 • RFH heeft een two sided-platform Floriday, met aan de ene kant kwekers en aan de andere kant de handelsbedrijven die van de kwekers kopen. Ook duurzaamheid kan zorgen voor positieve netwerkeffecten; handelsbedrijven zijn gebaat bij kwalitatief goede, duurzame kwekers en kwekers zijn gebaat bij kopers die dat waarderen. Dan versterken kwekers en hun kopers elkaar en wordt het platform sterker en aantrekkelijker.
 • Door de transparantie op duurzaamheid te combineren met digitale mogelijkheden kun je naast het in beeld brengen van de status quo ook mooie functionaliteit creëren waarmee je het platform Floriday kunt versterken. Nu al zijn op de veilingklokken de duurzaamheidscertificaten te zien en op het digitale platform Floriday kunnen kopers al filteren op duurzaamheidscertificaten.
 • CSRD biedt kansen om anderen mee te nemen in onze duurzaamheidsinspanningen. De sierteelt, en dan met name de sierteelt onder glas, staat te boek als een sector met een hoog energieverbruik en daardoor hoge CO2-uitstoot. Het gaat er echter om hoe we samen de sierteelt zo duurzaam mogelijk kunnen maken. De sierteelt moet niet klakkeloos worden weg gezet als vervuilers, maar moet juist worden gezien als een branche die er alles aan doet om zo duurzaam mogelijk te zijn, o.a. door innovatie. Nu al zijn er hele mooie voorbeelden van kwekers die op duurzame wijze warmte en elektriciteit opwekken.

Uitdagingen rond CSRD

De CSRD is nu nog vers, de inkt is nog niet helemaal droog. Daarom valt er ook nog veel te ontdekken. Hoe gaan straks de accountants op CSRD auditen? En wat betekent limited en reasonable assurance nu werkelijk in de praktijk? Wat betekent dit voor de kwaliteit van de data en de informatie die daaruit wordt gedestilleerd? Is het verstandig een Internal Control Framework op te zetten voor het verzamelen, opslaan en publiceren van niet-financiële data? Wat zijn de toetsingscriteria exact en hoe ontwikkelen die zich in de komende jaren? En toch is het het beste gewoon te beginnen. Al doende leert men…

Misschien wel de grootste uitdaging is het stellen van doelen. En dan met name op de middellange termijn; 2025 - 2030. Het is in mijn opvatting makkelijker om te roepen dat je als bedrijf in 2050 CO2 neutraal bent, dan om voor 2030 te zeggen dat de CO2 uitstoot met x% zal zijn afgenomen. Om daadwerkelijk in 2030 een substantiële stap te zetten moet je namelijk nu starten, nu de plannen maken en de middelen regelen. Voor ons is het Green House Gas-protocol key. We maken nu een klimaatplan om gecontroleerd stappen te zetten t.a.v. de CO2-uitstoot. We maken al mooie stappen, maar dit vraagt nog zeer serieuze inspanningen. RFH heeft veel vastgoed. Alleen Aalsmeer is al zo groot als Monaco.

Data kwaliteit en data integriteit is belangrijk. Van data maak je informatie waarop beslissingen worden genomen en die wordt gebruikt om stakeholders te informeren. De data moeten dus goed, consistent en betrouwbaar zijn. We moeten dus veel zorgvuldiger omgaan met duurzaamheidsdata en met het omzetten van deze data naar informatie. Een Internal Control Framework hiervoor opzetten gaat helpen. Dan dwing je jezelf om datazaken goed te documenteren in processen, zodat het verifieerbaar wordt.

‘Duurzaamheid is van ons allemaal’

Ik ben er heel blij mee dat duurzaamheid echt onder de aandacht is van onze directie, het managementteam, de Raad van Commissarissen, Ledenraad en FloraHolland Product Commissies (FPC’s). Duurzaamheid is iets van ons allemaal. Zo kreeg ik gisteren nog een mailtje van onze CFO. Hij vroeg me: “klopt dat getal wel” bij een van onze duurzaamheid kpi’s? Dit bewijst dat het leeft. Duurzaamheid komt steeds meer in het kloppend hart van onze bedrijfsvoering.

Vervolgstappen

In de bedrijfsvoering van Royal Flora Holland willen we duurzaamheid nog meer onder de aandacht brengen. Alhoewel het al verbazend is met wat voor ideeën onze mensen nu al naar ons toekomen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over medewerkers uit de logistieke distributie, die meedenken over de hoeveelheden afval op de werkvloer en hoe dat beter gescheiden kan worden ingezameld. Of de vraag stellen: Waarom doen we drie lagen plastic wrap foil om een kar, zijn twee lagen om een kar niet voldoende? Dit uiteraard om de berg plastic afval te verminderen. Of: De koelceldeur achter je sluiten om zo energie te besparen. Dit stimuleren we met een plaatje op de koelceldeur dat niet compleet is als celdeur open is. Een idee van de mensen in de operatie zelf ook. Het gaat dus om alledaagse, praktische zaken. Die credits wil ik onze mensen in de operatie zeker geven in dit verhaal. Duurzaamheid is zeker niet alleen van afdeling duurzaamheid.

Verder praten wat de CSRD voor jou betekent?

Het starten of versnellen van je ESG-reis doe je niet zomaar. We snappen dat je vragen hebt over de impact op jouw organisatie. Daarom staan onze adviseurs klaar om je te begeleiden. Of je nu aan het begin van je ESG en CSRD implementatie staat of al initiatieven heeft lopen, we kunnen samen met je werken aan het versterken van je inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie?

Of je nu aan het begin van jouw duurzaamheidsreis staat of al initiatieven hebt lopen, we kunnen samen met je werken aan het versterken van je inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. We nodigen je uit om contact met ons op te nemen voor een persoonlijk gesprek met onze adviseurs.