Naar de inhoud

ESRS

Commissie neemt Europese duurzaamheidsrapportage standaarden (ESRS) aan

Commissie neemt Europese duurzaamheidsrapportage standaarden (ESRS) aan

Commissie neemt Europese duurzaamheidsrapportage standaarden (ESRS) aan

De Commissie heeft vandaag (31 juli 2023) de Europese Duurzaamheidsrapportage Standaarden (ESRS) aangenomen voor gebruik door alle bedrijven die onderworpen zijn aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit markeert weer een stap vooruit in de transitie naar een duurzame EU-economie.

Mairead McGuinness, Commissaris voor Financiële Diensten, Financiële Stabiliteit en Kapitaalmarkten Unie, zei: "De standaarden die we vandaag hebben aangenomen zijn ambitieus en vormen een belangrijk hulpmiddel dat de EU's agenda voor duurzame financiering ondersteunt. Ze vinden de juiste balans tussen het beperken van de last op rapporterende bedrijven, terwijl ze tegelijkertijd bedrijven in staat stellen om de inspanningen die ze leveren om aan de Green Deal Agenda te voldoen, te tonen en dienovereenkomstig toegang te hebben tot duurzame financiering."

De standaarden dekken het volledige spectrum van milieu-, sociale en bestuurlijke vraagstukken, waaronder klimaatverandering, biodiversiteit en mensenrechten. Ze bieden investeerders informatie om de duurzaamheidsimpact van de bedrijven waarin ze investeren te begrijpen. Ze houden ook rekening met discussies met de International Sustainability Standards Board (ISSB) en het Global Reporting Initiative (GRI) om een zeer hoge mate van interoperabiliteit tussen EU en wereldwijde standaarden te verzekeren en dubbele rapportage door bedrijven te voorkomen.

De rapportagevereisten zullen in de loop van de tijd gefaseerd worden ingevoerd voor verschillende bedrijven. De details volgen spoedig.

Bron: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_23_4044

Update 02/08/2023: Wat zijn de eerste reacties na de presentatie van de Commissie van haar eerste 12 standaarden (#ESRS) die in acht moeten worden genomen in de duurzaamheidsrapportage?

De dubbele materialiteitstoets kan het mogelijk maken om niet alles "te rapporteren". In Frankrijk merkt de Autoriteit voor Boekhoudnormen (ANC) op dat "Alle genormaliseerde ESG-informatie verplicht is, mits deze relevant is voor het bedrijf. Bedrijven kunnen informatie weglaten als ze aan hun accountant kunnen aantonen dat deze kwesties of informatie niet materieel zijn in termen van impact op belanghebbenden of risico's en kansen voor het bedrijf (dubbele materialiteit)".

 Maar de materialiteitstoets moet wel goed gedocumenteerd zijn. Over het item van klimaatverandering bijvoorbeeld, specificeert het Duitse Rechnungslegungs Standards Committee dat "Als de bedrijfsspecifieke materialiteitstoets aantoont dat het thema 'klimaatverandering' niet materieel is en daarom niet gerapporteerd wordt in overeenstemming met ESRS E1, moet het bedrijf, onder andere, een gedetailleerde uitleg van de resultaten van zijn klimaatveranderingsmaterialiteitsanalyse openbaar maken". Lees hier verder...

Er is een convergentie tussen de #CSRD en #SFDR rapportages: "Het principe van materialiteit zal ook gelden voor de indicatoren die vereist zijn door duurzame financiering, met name #SFDR, wat de rapportagelast voor alle spelers aanzienlijk zal verlichten en de rapportage relevanter zal maken", aldus de Autorité des normes comptables in Frankrijk.

Over de extra drempel geïntroduceerd door de gedelegeerde handeling: WWF (EU) bevestigt dat: "De Commissie heeft een onnodige vertraging geïntroduceerd die bedrijven met minder dan 750 werknemers in staat stelt hun rapporten over biodiversiteit en sociale normen en, gedeeltelijk, hun rapportage over belangrijke klimaatcriteria zoals Scope 3 emissies uit te stellen". Lees hier verder...

 De EFRAG kondigt de publicatie van richtlijnen aan die binnen haar organisatie zullen worden besproken: Tijdens haar openbare zitting op 23 augustus ontvangt de EFRAG SRB een update over het eerste ontwerp van de EFRAG Implementation Guidance en FAQ met betrekking tot de materialiteitsbeoordeling en waardeketen. Gerelateerde documenten zullen op of vóór 16 augustus 2023 worden gepubliceerd. EFRAG zal binnenkort een enkel toegangspunt op haar website instellen voor ESRS-toepassingsvragen van belanghebbenden. Lees hier verder...

Laatste nieuws: de EFRAG bereidt een concordantietabel (terminologie overeenstemming) voor tussen de ESRS en de IFRS Bekijk hier...

Begin jouw duurzaamheidsreis met de ESG starterskit

De ESG-starterskit brengt jouw organisatie in actie met essentiële kennis en tools. Voel je dat ESG en CSRD nog geen prioriteit hebben in jouw organisatie? Dit pakket, met kennis, software en training, faciliteert een naadloze integratie van ESG, essentieel voor verplichte CSRD-rapportage. Begeleid de ESG-reis door je organisatie heen met dit complete en efficiënte pakket.

JES! - ESG starterskit 2023, tijdelijk geprijsd

Verder praten wat de CSRD voor jou betekent?

Het starten of versnellen van je ESG-reis doe je niet zomaar. We snappen dat je vragen hebt over de impact op jouw organisatie. Daarom staan onze adviseurs klaar om je te begeleiden. Of je nu aan het begin van je ESG en CSRD implementatie staat of al initiatieven heeft lopen, we kunnen samen met je werken aan het versterken van je inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie?

Of je nu aan het begin van jouw duurzaamheidsreis staat of al initiatieven hebt lopen, we kunnen samen met je werken aan het versterken van je inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. We nodigen je uit om contact met ons op te nemen voor een persoonlijk gesprek met onze adviseurs.