Jubileumnummer 10 jaar Tijdschrift voor Ondernemingsrechtpraktijk

Gezamenlijke redactie van TOP en FIP

mr. W. Bosse, mr. A.R.J. Croiset van Uchelen, mr. M. Goethals, mr. L.P. Kortmann, mr. A.J. Raat, mr. S.C.M. van Thiel, mr. P.H.N. Quist

Het Tijdschrift voor de Ondernemingsrecht Praktijk bestaat 10 jaar. Het tienjarig jubileum is de directe aanleiding voor dit dubbelnummer met het jonge(re) zusje: Tijdschrift Financiering Zekerheden Insolventie Rechtspraktijk (FIP). Beide redacties hebben de krachten gebundeld en auteurs aangezocht met belangstelling voor thema’s die niet binnen de grenzen van één specialisme te vangen zijn. Deze bijzondere uitgave van FIP en TOP bevat acht bijdragen die zich bevinden op het grensvlak van ondernemingsrecht en financiering, zekerheden en insolventierecht.

  • Tijdschrift
  • 56 pagina's
  • Bestelcode TOPFIPSP10
Omschrijving
Dit dubbelnummer laat zien dat de grenzen tussen de verschillende rechtsgebieden fluïde zijn en dat specialisten zich kunnen (en moeten) laten inspireren door de inzichten van specialisten op aanpalende rechtsgebieden.
De 8 bijdragen die in dit speciale dubbeldikke nummer te lezen zijn:
1.Paul Quist bespreekt de verpanding van aandelen, in het bijzonder de verpanding van toekomstige aandelen en rangwisseling.
2.Lucas Kortmann en Belgin Is gaan in op enkele knelpunten bij het al dan niet realiseren van een doorstart waar een curator in (vrijwel) alle gevallen mee te maken krijgt en die zijn taak er niet eenvoudiger op maken.
3.Arnold Croiset van Uchelen bespreekt de problemen waar bestuurders tegenaan kunnen lopen bij de beoordeling van de dekking onder een D&O-polis indien de vennootschap insolvent is.
4.Wessel Bosse en Arjen Raat belichten de recent in werking getreden wetgeving met betrekking tot het civielrechtelijk bestuursverbod.
5.Marc Goethals en Thijs Hekman bepleiten dat de administratieplicht van art. 2:10 BW zo moet worden uitgelegd dat het bestuur een zodanige administratie dient te voeren dat op basis daarvan niet slechts de vermogenstoestand van een vennootschap kan worden vastgesteld maar dat deze mede de voor het besturen benodigde managementinformatie bevat.
6.Ton Tekstra schrijft over de (gevaren van) turboliquidatie van een vennootschap zonder baten maar met schulden als alternatief voor het faillissement.
7.Joost van Mierlo gaat in op de spanning tussen het faillissementsrecht, waarin de belangen van schuldeisers centraal staan, en het medezeggenschapsrecht, waarin de belangen van werknemers een prominente rol spelen. Hij betoogt dat met goede wil en oog voor praktische oplossingen faillissement en medezeggenschap prima samen kunnen gaan.
8.Tenslotte houdt Stein van Thiel de rechterlijke toetsing van kredietopzegging door banken tegen het licht.

Dit uitgebreide nummer heeft de feestelijke prijs van €25,-. Bestel uw exempla(a)ren via deze pagina.

Veel leesplezier gewenst, ook namens de gemeenschappelijke redacties van TOP en FIP,
Jurjen Lemstra en Michael Veder
Product details
Bestelcode TOPFIPSP10
Productsoort Tijdschrift
Aantal pagina's 56
Bestelvorm Losse verkoop
Ondertitel Gezamenlijke redactie van TOP en FIP
Beschikbaarheid Leverbaar
Publicatiedatum 19-12-2016
NUR code 822
Auteur(s) mr. W. Bosse mr. A.R.J. Croiset van Uchelen mr. M. Goethals mr. L.P. Kortmann mr. A.J. Raat mr. S.C.M. van Thiel mr. P.H.N. Quist

Uw bestelling

Jubileumnummer 10 jaar Tijdschrift voor Ondernemingsrechtpraktijk
excl. btw € 25,00 incl. btw € 27,25
  • Gratis verzending
  • Veilig betalen: factuur bij levering of keuze voor iDeal
  • 14 dagen retourrecht

Andere klanten bestelden ook: