Veelgestelde vragen over de Financial Law huB

Hieronder hebben we de meest gestelde vragen over de Financial Law huB beantwoord. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de Sdu klantenservice op 070 - 378 98 80.

Wat is de Financial Law huB?

De huB valt het best te omschrijven als een supertool waarmee relevante wet- en regelgeving wordt ingedeeld op basis van de onderwerpsstructuur. Hiermee krijgt de gebruiker van de Financial Law huB per onderwerp de relevante wet- en regelgeving inzichtelijk weergegeven.

Voor wie is het bedoeld?

Advocaten, paralegals en professional support lawyers die zich specialiseren in financieel recht. Regulatory juristen, compliance officers dan wel bedrijfsjuristen bij financiële instellingen. Daarnaast biedt de huB een meerwaarde voor toezichthouders en de rechterlijke macht.

Welke financiële diensten dekt de huB af?

De Financial Law huB biedt grip op de relevante wet- en regelgeving voor de volgende financiële diensten: trustdiensten, collectief vermogensbeheer, beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten, betaaldiensten, bankieren, verzekeringen, overige financiële dienstverleners, witwassen financieren terrorisme en sanctieregelgeving, pensioenen en tot slot is sectoroverstijgende wet- en regelgeving verwerkt in het thema financiële markten.

Welke wet- en regelgeving wordt ontsloten met de Financial Law huB?

Via de Financial Law huB wordt niet alleen Nederlandse wet- en regelgeving ontsloten maar ook gerelateerde Europese wet- en regelgeving zoals verordeningen, richtlijnen, gedelegeerde Europese wetgeving en beleidsdocumenten van zowel Europese als Nederlandse toezichthouders.

Wat is de meerwaarde van dit product?

De huB biedt grip, overzicht en verhoogt de vindbaarheid van zowel Nederlandse als Europese wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de onderwerpsstructuur gekoppeld aan bestaande content zoals het Sdu Nieuws Financieel recht, artikelen vanuit het praktijktijdschrift FRP en noten vanuit de JOR.

Waarom heeft elke financieel recht specialist de Financial Law huB nodig?

De Financial Law huB biedt per onderwerp een gebruiker in één oogopslag een volledig beeld van relevante wet- en regelgeving.

Hoe ondersteunt de huB de financieel recht specialist?

Door de financiële crisis is de ontwikkeling van het financieel recht in een ongekende stroomversnelling beland. Weinig rechtsgebieden kennen een vergelijkbare dynamiek, gelaagdheid en complexiteit. Hierdoor worden financiële instellingen direct worden geconfronteerd met zowel Europese als Nederlandse wet- en regelgeving. Het bijhouden, uitzoeken en grip hebben hierop is een tijdrovende klus. Gebruikers van de Financial Law huB worden hiermee in hun werkproces ondersteund en krijgen per onderwerp een overzicht van relevante Europese en Nederlandse bepalingen en beleidsdocumenten van toezichthouders.

Hoe kun je zoeken binnen de Financial Law huB?

Naast de onderwerpsstructuur van de Financial Law huB kan je eveneens booleaans zoeken via de algemene zoekbalk en via het tabblad gerelateerde onderwerpen kan een gebruiker van onderwerp naar onderwerp navigeren. De onderwerpsstructuur is onderverdeeld per financiële dienst en volgt de logica van de wet. Dit geeft houvast en maakt wet- en regelgeving voor financieel recht specialisten inzichtelijk.

Is de huB straks beschikbaar via Legal Intelligence en Rechtsorde?

Vanaf januari 2020 is de Financial Law huB beschikbaar via contentintegratiedienstverleners Legal Intelligence en Rechtsorde.

Hoe wordt de actualiteit en volledigheid van het platform gewaarbord?

Naast een kernredactie met specialisten financieel recht werkt een vakredacteur fulltime aan de Financial Law huB. Zij stellen alles in het werk om de Financial Law huB up-to-date te houden. Een Sdu-vakredacteur is te vergelijken met een Professional Support Lawyer bij een advocatenkantoor.

Zijn de vervolgstappen van de doorontwikkeling al bekend?

Bij Sdu werken we Agile waarbij op basis van klantfeedback en klantbehoefte onze ontwikkelagenda wordt bepaald. Feedback en suggesties worden dan ook zeer gewaardeerd. Momenteel denken we aan het doorontwikkelen van het inzichtelijk maken toekomstige wet- en regelgeving en het wetgevingsproces en het koppelen met andere jurisdicties in Europa.