Toxic®: Wij werken aan een wereld waarin werk geen leven meer kost

Vragen over chemische veiligheid?
Toxic®: Wij werken aan een wereld waarin werk geen leven meer kost
Vragen over chemische veiligheid?

‘Dankzij Toxic hebben we de juiste, actuele informatie over chemische stoffen en blootstelling daar, waar en wanneer we die nodig hebben. Dit schept vertrouwen bij onze medewerkers, directie en afnemers.’

Frank van Asten manager interne projecten en QHSE Bakker Magnetics

Bakker Magnetics

Samen maken we het verschil voor uw werkvloer

U als veiligheidsprofessional houdt uw wettelijk gevaarlijke stoffenregister goed up-to-date volgens de verschillende wettelijke stoffenlijsten en ook de blootstelling aan gevaarlijke stoffen toetst u aan de grenswaarden. U bent hier echter veel tijd aan kwijt . Terwijl uw functieomschrijving meer inhoudt dan stoffenadministratie of het doen van bloostellingsberekeningen alleen. U wilt het goed doen maar er wordt meer van u verwacht. Dit speelt bij veel bedrijven. Er is daarom de trend gaande om administratieve veiligheidsprocessen te automatiseren via aplicaties. 

Toxic helpt u om deze administratieve specialistische taken te professionaliseren zodat u meer tijd heeft om het verschil op de werkvloer te maken via bijvoorbeeld beter toezicht of door meer voorlichting.

Wij zullen voor u via Toxic Safety Solutions uw wettelijke verplichte stoffenregister onderhouden met bijbehorende communicatie van de werkplekinstructiekaarten voor de werkvloer. Deze basis vullen we voor u aan met blootstellingsberekeningen en het maatregelenpakket wat hier op aansluit.

Naast Toxic Safety Solutions geven we u advies, doen metingen en zorgen bovendien dat de werkvloer en verantwoordelijke professionals het juiste kennisniveau hebben om de gezondheidsrisico's uit te sluiten of te beperken.

Zo heeft u zelf meer tijd over om u te richten op het nemen van maatregelen voor de werkvloer. Daar maakt u het verschil voor uzelf, uw medewerkers en afnemers.

inspectie-SZW is bekend met Toxic Safety Solutions.

De 4 Inspectie SZW stappen bij veilig werken met gevaarlijke stoffen/chemische producten

Ga naar Toxic.nl om per stap een oplossing te vinden
oplossingen chemische veiligheid
Ga naar Toxic.nl om per stap een oplossing te vinden

Specialistisch nieuws over chemische veiligheid wordt op internet versnipperd aangeboden. De tweewekelijkse nieuwsbrief van Toxic bundelt dit nieuws aangevuld met gratis whitepapers en webinars.