NTFR Fiscaal Journaals (webinars): In 1 uur online bijgepraat

Het NTFR Fiscaal Journaal is een webinar dat u online vanaf iedere plek kunt volgen. In 1 uur wordt u over een specifiek thema bijgepraat aan de hand van jurisprudentie en belangrijke rechtsontwikkelingen. Deze actualiteitencursus is gericht op de fiscalist die goed is ingevoerd in de materie en op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen op fiscaal vlak. Doordat de cursus online plaatsvindt en u dus vanuit kantoor of huis mee kunt doen heeft u het grote voordeel geen reistijd te hebben.

AGENDA:

1. NTFR Fiscaal Journaal: Kwalificerende buitenlandse belastingplicht
Spreker: mr. N. de Haan
Datum: donderdag 22 juni 2017
Tijd: 12.00  – 13.00 uur
Inhoud:
Per 1 januari 2015 is de keuzeregeling afgeschaft en vervangen door de kwalificerende
buitenlandse belastingplichtige (art. 7.8 Wet IB 2001). Het doel van deze wijziging was het in lijn
brengen van de nationale wetgeving met de Europese wet- en regelgeving en de Europese jurisprudentie.
In hoeverre is de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige daadwerkelijk in lijn
met de Europese jurisprudentie? Niek de Haan verzorgt in dit webinar een update rondom de situatie
van de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.
Tijdens het webinar wordt onder meer aandacht besteed aan:
- inhoud van art. 7.8 Wet IB 2001;
- de ontwikkeling van de Schumacker-doctrine in de Europese jurisprudentie;
- praktische knelpunten;
- de verwerking van de Europese jurisprudentie in de wettelijke regeling;
- enkele casusposities.

2. NTFR Fiscaal Journaal: Lenen van en aan de bv
Spreker: drs. J. de Vos RB
Datum: dinsdag 15 augustus 2017
Tijd: 12.00  – 13.00 uur
Inhoud:
De dga heeft doorgaans een rekening-courant verhouding met zijn bv. 
In dit Fiscaal journaal bespreekt Jeroen de Vos de fiscaal relevante aspecten bij lenen van en 
aan de bv. Wanneer is er sprake van een echte lening en wanneer moet de ‘lening’ als (verkapte) 
dividenduitkering of als (informele) kapitaalstorting worden aangemerkt? Biedt de jurisprudentie 
nog enige ruimte om een verlies op de lening te kunnen aftrekken?


3. Prinsjesdagjournaal 2017
Spreker: prof. mr. G.T.K. Meussen
Datum: woensdag 20 september 2017
Tijd: 15.00 - 16:00 uur 
Inhoud:
De actualiteiten en implicaties voor de fiscale praktijk naar aanleiding van Prinsjesdag 2017.
 

4. NTFR Fiscaal Journaal: Actualiteiten invordering
Spreker: mr. R.B.H. Beune
Datum: maandag 13 november 2017
Tijd: 12.00 – 13.00 uur