NTFR Fiscaal Journaals (webinars): In 1 uur online bijgepraat

Het NTFR Fiscaal Journaal is een webinar dat u online vanaf iedere plek kunt volgen. In 1 uur wordt u over een specifiek thema bijgepraat aan de hand van jurisprudentie en belangrijke rechtsontwikkelingen. Deze actualiteitencursus is gericht op de fiscalist die goed is ingevoerd in de materie en op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen op fiscaal vlak. Doordat de cursus online plaatsvindt en u dus vanuit kantoor of huis mee kunt doen heeft u het grote voordeel geen reistijd te hebben.

NTFR Fiscaal journaal Pensioen in eigen beheer
Spreker: mr. B.G.J. Schuurman
Datum: donderdag 15 december 2016
Tijd: 12.00 – 13.00 uur

Het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen moet er toe
leiden dat het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 wordt uitgefaseerd. Dat betekent dat de opbouw van
pensioen binnen de eigen bv uiterlijk 31 december 2016 moet worden stopgezet. Ook over een eventueel extern
bij een verzekeraar ondergebrachte pensioenpolis moet tijdig een goed advies worden gegeven.

Voor de tot eind 2016 opgebouwde pensioenen komen er na aanvaarding van het wetsvoorstel verschillende keuzemogelijkheden:
1. Handhaven en bevriezen van de opgebouwde rechten; 2. Prijsgeven tot de fiscale boekwaarde van het in eigen beheer opgebouwde pensioen en omzetten in een ODV; 3. Afkopen van de fiscale waarde. Tijdens dit webinar behandelt Ben Schuurman de verschillende keuzemogelijkheden en de haken en ogen die aan deze keuzen verbonden zijn.

NTFR Fiscaal journaal Fiscale eenheid
Spreker: drs. M.J.A.M. van Gijlswijk
Datum: 30 januari 2017
Tijd: 12.00 – 13.00 uur

Michael van Gijlswijk verzorgt in dit webinar een update rondom de Wet aanpassing fiscale eenheid. Tijdens het webinar wordt onder meer aandacht besteed aan:

  • papillon- en zustervennootschappen;
  • verliesverrekening;
  • samenloop met de deelnemingsvrijstelling;
  • renteaftrekbeperkingen;
  • en - besluit fiscale eenheid

NTFR Fiscaal Journaal: Actualiteiten BTW
Spreker: mr. M.W.C. Soltysik
Datum: dinsdag 7 februari 2017
Tijd: 15.00 - 16.00 uur

NTFR Fiscaal Journaal: Fiscaal boete- en strafrecht
Spreker: mr. P.A. Caljé
Datum: donderdag 13 april 2017
Tijd: 12.00 - 13.00 uur

In dit webinar behandelt Peer Caljé de actualiteiten op het vlak van het fiscale boete- en strafrecht.