NTFR Fiscaal Journaals (webinars): In 1 uur online bijgepraat

Het NTFR Fiscaal Journaal is een webinar dat u online vanaf iedere plek kunt volgen. In 1 uur wordt u over een specifiek thema bijgepraat aan de hand van jurisprudentie en belangrijke rechtsontwikkelingen. Deze actualiteitencursus is gericht op de fiscalist die goed is ingevoerd in de materie en op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen op fiscaal vlak. Doordat de cursus online plaatsvindt en u dus vanuit kantoor of huis mee kunt doen heeft u het grote voordeel geen reistijd te hebben.

AGENDA:

NTFR Fiscaal Journaal: Certificeren van vermogen
Spreker: Dhr. mr. P. W. Hofman
Datum: woensdag 13 december 2017
Tijd: 16.00 - 17.00 uur

Het certificeren van vermogen is in veel situaties een ideale methode om de zeggenschap en het economische belang bij vermogensbestanddelen te scheiden. Ondanks dat in de praktijk de certificering reeds decennia lang wordt gebruikt, zijn de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke kaders niet altijd duidelijk.

Tijdens dit webinar behandelt Peter Hofman enerzijds de diverse mogelijkheden die de certificering in de praktijk kan bieden en anderzijds de aandachtspunten en valkuilen die zich voordoen. Vragen die aan de orde komen zijn: in hoeverre is de certificaathouder aansprakelijk voor schulden van het Administratiekantoor; wie kan als belastingplichtige ten aanzien van het gecertificeerde vermogen worden aangemerkt; hoe kwalificeren de certificaten en het gecertificeerde vermogen in box 2 en box 3 en hoe wordt het genietingstijdstip bepaald. Ook worden de praktische mogelijkheden besproken die certificering biedt in het kader van bijvoorbeeld bedrijfsopvolging en het ‘tokenizen’ van aandelen.