Nieuw tijdschrift OSP ook toegevoegd aan OpMaat_Strafrecht


16 September 2013

Sinds heden maakt de inhoud van het nieuwe strafrechtelijke tijdschrift OSP,

Onderneming & Strafrecht in Praktijk ook deel uit van OpMaat_Strafrecht. De inhoud wordt ontsloten via de knop Tijdschriften.
Sinds heden maakt de inhoud van het nieuwe strafrechtelijke tijdschrift OSP, Onderneming & Strafrecht in Praktijk ook deel uit van OpMaat_Strafrecht. De inhoud wordt ontsloten via de knop Tijdschriften.

Over Tijdschrift OSP
Tijdschrift OSP is een op de praktijk gericht tijdschrift en volgt het format van de Sdu Praktijktijdbladen als TOP, TAP en BER. In OSP zijn signaleringen opgenomen van de volgende thema’s: Witwassen, Ontneming, Arbo, Milieu, Fiscaal, Leerstukken, Faillissementsfraude, Bestuursrechtelijke handhaving, Omkoping, WED overig, Strafmaat, Internationale samenwerking en Intern onderzoek. Daarnaast zijn de ontwikkelingen vertaald naar leesbare, verdiepende artikelen die relevant zijn voor de praktijk van het ondernemingsstrafrecht.

Opmaatstrafrecht.nl