Geschiedenis van Sdu

Sdu Uitgevers kent een lange en rijke geschiedenis, die meer dan 400 jaar teruggaat. Het begon allemaal in 1577, toen de Antwerpse drukker Willem Silvius de officiële drukker werd van de Staten van Holland. Op 20 januari 1814 richtte Prins Willem van Oranje de ‘Algemeene Landsdrukkerij’ op, die de taak had alle overheidsinformatie te drukken. Na de Tweede Wereldoorlog werd bij Koninklijk Besluit de functie van de staatsdrukker opnieuw vastgesteld. De nieuwe naam luidde Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, afgekort Sdu.

“1577 – Antwerpenaar Willem Silvius wordt officiële drukker van de Staten van Holland.”

“1814 – Prins Willem van Oranje richt in Den Haag de ‘Algemeene Landsdrukkerij’ op.”

“1945 – De drukkerij wordt omgedoopt in Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf.”

“1988 – Het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf wordt geprivatiseerd en heet voortaan Sdu.”

“2006 – Sdu verzorgt vanaf nu publicatie van de Rijksbegroting.”

“2013 – Frans uitgeefconcern ELS neemt Sdu Uitgevers over.”

“2013 – Sdu verzorgt de uitgave van de Nederlandse grondwet voor de troonswisseling.”

Klassieke uitgaven
Het takenpakket van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf werd in de decennia na de oorlog steeds groter. Van Staatscourant tot telefoongids, van postcheque tot woordenboek en van trouwboekje tot staatslot: iedere burger in Nederland had wel eens een uitgave van het bedrijf in handen.

Sdu creëerde in de afgelopen zestig jaar ook meerdere klassiekers. Van de boekenserie van Lou de Jong over de Tweede Wereldoorlog werden honderdduizenden exemplaren verkocht, net als van Het Groene Boekje (de officiële woordenlijst van de Nederlandse taal). Daarnaast maakte de uitgeverij in samenwerking met drukkerij Joh. Enschedé fraudegevoelige producten zoals geld, staatsloten, centrale eindexamens en paspoorten.

Grafische mijlpalen
Ook op grafisch gebied kent Sdu Uitgevers een indrukwekkende geschiedenis. Illustere medewerkers waren Karel Treebus, maker van de Tekstwijzer en de Vormwijzer (de standaardwerken op het gebied van tekst en vormgeving), en Herman Govers, een gerenommeerd grafisch ontwerper die onder meer de staatsloten ontwierp.

Omdat Sdu over de meest geavanceerde apparatuur beschikte, werd een eigen bedrijfsschool opgezet. Voordat de leerlingen aan het werk konden in het bedrijf, volgden ze hier een opleiding. Daarnaast zette Sdu het Graphic Media Development Centre op, dat grafische technici en vormgevers in ontwikkelingslanden onderwees. Maatschappelijke betrokkenheid was eigenlijk al aanwezig bij Sdu voordat dat gemeengoed werd in het Nederlandse bedrijfsleven!

Privatisering
De Staatsdrukkerij en -Uitgeverij werd in 1988 geprivatiseerd en heette vanaf dat moment Sdu Uitgevers. Er veranderde veel; de ministeries waren niet langer gedwongen hun drukwerk door Sdu te laten verzorgen. Toch bleef de overheid een belangrijke klant, door de goede contacten en de expertise die Sdu in al die jaren had opgebouwd.

Daarnaast is Sdu zich steeds meer gaan richten op het uitgeven van vakinformatie voor professionals, binnen de vakgebieden openbaar bestuur, juridisch & fiscaal, bouw, ICT en management.

Anno nu
Sinds begin 2013 maakt Sdu onderdeel uit van het Franse uitgeefconcern ELS (Editions Lefebvre Sarrut), een actieve speler in de Europese markt op het terrein van juridische vakinformatie. Deze samenwerking biedt nieuwe kansen voor Sdu om verder te groeien en het productaanbod te verbreden.

De werkzaamheden voor de overheid zijn nog steeds een belangrijke pijler. Sinds 2006 zijn wij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de publicatie van de Miljoenennota en de bijbehorende begrotingen van de individuele ministeries. Een gigantische logistieke operatie, waarbij we zowel onze technische als inhoudelijke kennis inzetten. We geven ook bladen uit als VNG Magazine, het tijdschrift van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Van papier naar digitaal
De vorm waarin informatie wordt geconsumeerd, is steeds meer aan het verschuiven van papier naar digitaal. Dat doet een groot beroep op ons innovatievermogen. Onze producten moeten zo goed mogelijk aansluiten op de behoefte die bij onze klanten leeft. We houden ons dan ook steeds meer bezig met het ontwikkelen van apps, websites en online communities voor professionals.

Bijzonder
Gelukkig zijn we het maken van bijzondere papieren uitgaven niet verleerd. Zo hadden we in 2013 de eer om een nieuwe uitgave van de Nederlandse grondwet te verzorgen, die gebruikt is bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Dit historische werk – met een oplage van één exemplaar! – bestaat uit twee boeken; het ene boek bevat de Nederlandse grondwet, het andere het statuut dat de verhoudingen binnen het koninkrijk beschrijft.

Vormgeefster Marise Knegtmans heeft er een prachtige uitgave van gemaakt, een historische mijlpaal die koninklijke allure met een hedendaagse uitstraling in zich verenigt. Eigenlijk is het daarmee ook een goed symbool voor de waarden die Sdu Uitgevers in al haar producten uitdraagt: van hoge kwaliteit, betrouwbaar en midden in de actualiteit.