Maatschappelijke betrokkenheid

Maanweg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel van de strategie van Sdu. We richten ons op drie pijlers: gezondheid, maatschappij en milieu.

Gezondheid

Maatschappelijke betrokkenheid is voor ons meer dan het financieel ondersteunen van een stichting voor een goed doel; het gaat ook om het welzijn van de eigen medewerkers. Bij Sdu vinden we het vanzelfsprekend dat onze medewerkers werken onder rechtvaardige, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, conform de internationale arbeidsnormen van de ILO.

Maar als werkgever kun je meer doen. Zo investeren we in de ontwikkeling van onze medewerkers, door hen ruime opleidingsmogelijkheden te bieden. En voor een betere work-life balans krijgen medewerkers de mogelijkheid om (deels) thuis te werken.

Milieu

Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij Sdu proberen we zo ‘groen’ mogelijk te ondernemen, onder meer door onze uitgaven op een milieuvriendelijke wijze te produceren:

  • Voor de losbladige uitgaven en steeds vaker ook bij de boektitels werken we met printing-on-demand, zodat er niet meer wordt gedrukt dan daadwerkelijk wordt afgenomen. Dit efficiënter produceren van losse boektitels levert op jaarbasis een papierbesparing van 50.000 kilo op, omdat gemiddeld per titel 100 stuks minder geproduceerd worden.
  • 70% van het papier dat we gebruiken, is gerecycled.
  • Steeds meer uitgaven verschijnen in digitale vorm, wat een behoorlijke milieuwinst oplevert. Het totaalvolume aan printvellen is hierdoor de afgelopen vijf jaar met ongeveer tien miljoen afgenomen.
  • Onze post wordt CO2-neutraal verzonden.

Maatschappij

Sdu vindt het belangrijk dat kennis voor zo veel mogelijk groepen in de samenleving toegankelijk is en ondersteunt daartoe verschillende maatschappelijke initiatieven. Bijvoorbeeld de IMC Weekendschool in Den Haag, een school voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren uit achterstandswijken.

IMC Weekendschool

Sdu steunt de IMC Weekendschool omdat deze school voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren uit achterstandswijken zorgt. Kennis en informatie overdragen past goed bij de missie van Sdu.

Onze medewerkers geven les en colleges aan de leerlingen op de weekendschool, waarmee ze meteen invulling kunnen geven aan hun eigen maatschappelijke betrokkenheid.

Meer informatie