Interview met mr. Aart Fase

Aart Fase is rechter bij de rechtbank in Haarlem en behandelt daar belastingzaken.

Het schrijven voor vakbladen vormt voor hem een prettige afwisseling met zijn dagelijkse werkzaamheden. “Het schrijven voor Sdu geeft mij de ruimte om met een andere blik, meer op afstand, naar een juridisch vraagstuk te kijken. Ik kan het onderwerp breder beschouwen, terwijl ik als rechter altijd voor een specifiek geval een oplossing moet zoeken.”

Met zijn fiscale expertise levert Aart waardevolle bijdragen als redacteur en auteur aan NDFR en als commentator bij NTFR. Dat doet hij meestal in de weekenden omdat hij dan de rust heeft om meer beschouwend naar juridische vraagstukken te kijken. “Bij het schrijven speur ik naar achterliggende rechtsvragen en daar verdiep ik me dan graag in. Het gevoel dat je tijdens het schrijven iets op het spoor komt, is erg leuk”.

aart fase

En over het schrijven zelf geeft hij aan: “Ik houd bij het schrijven altijd de lezer in het achterhoofd en ik probeer zo snel mogelijk tot de kern van de zaak te komen.” Hij krijgt wel eens reacties van lezers op zijn bijdragen in NDFR. Via een reageerknop in het systeem kunnen lezers een opmerking plaatsen. Ze attenderen hem dan bijvoorbeeld op een bepaald arrest. Hij beantwoordt altijd alle reacties.

Aart vindt dat de samenwerking met de Sdu prettig verloopt. “Het contact met de uitgevers is goed.” Hij schrijft al vanaf 2003 voor de Sdu. “Door de redactievergaderingen en de jaarlijkse bijeenkomsten met de betrokken auteurs en Sdu ontstaat een band met elkaar.”

De auteurstool van Sdu vindt hij erg efficiënt werken. “Via het onderdeel ‘wijzigingen bijhouden’ kan elke redacteur precies zien wat er gewijzigd is.”

Tot slot: Aart Fase moedigt vooral ook jonge fiscalisten aan om te gaan schrijven: “Het is goed om vanuit verschillende perspectieven naar je vakgebied te kijken, het is leerzaam en je ontwikkelt jezelf.”

“Het is goed om vanuit verschillende perspectieven naar je vakgebied te kijken, het is leerzaam en je ontwikkelt jezelf.”

Auteurs aan het woord

Wat zijn de drijfveren van auteurs om te schrijven voor Sdu? Lees hier de interviews.