Interview met Claudia van Oort

Claudia van Oort is strafrechtadvocaat. Zij combineert haar drukke praktijk met het schrijven voor Sdu.

Ze besteedt daar ongeveer twee uur in de week aan, maar dat is geen extra zware belasting voor haar: “De literatuur en jurisprudentie die ik bestudeer, heb ik ook nodig voor mijn werk als advocaat.”

Claudia van Oort schrijft voor een aantal uitgaven van Sdu: verschillende artikelsgewijze commentaren bij het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering, het zakboek voor de strafrechtprofessional en een boek over zedendelicten. Ook levert zij content voor OpMaat_Strafrecht en annotaties bij Nieuwsbrief Strafrecht. Ze schrijft graag omdat het haar de ruimte geeft om objectief naar het recht te kunnen kijken. “Als advocaat ben ik partijdig en eenzijdig met het recht bezig, namelijk gericht op een concrete zaak. Het auteurschap biedt mij de mogelijkheid om me onafhankelijk, los van een zaak, in bepaalde materie te verdiepen. Juridische kwesties kan ik dan van twee kanten beschrijven, dus ook het standpunt van de officier van justitie, en dat helpt mij weer in mijn werk.” Ze raakt extra enthousiast bij het schrijven wanneer ze het gevoel heeft dat ze een lijn aan het ontdekken is.

claudia van oort

Voor de commentaren houdt ze bepaalde artikelen bij. Ze heeft destijds gekozen voor zedenartikelen: “Een interessant onderwerp omdat daar in de praktijk vaak het minste bewijs voor is”. De mooiste uitspraken om over te schrijven vindt ze de arresten van de Hoge Raad waarin de conclusie van de advocaat-generaal afwijkt van de uitspraak. “Door te schrijven blijf je leren en ben je intensief met je rechtsgebied bezig. Dat is belangrijk in deze tijd waarin iedereen zich steeds verder specialiseert.”

Het schrijven zelf doet Claudia van Oort deels volgens een vast schema. Iedere maandag levert ze een nieuwsbericht voor OpMaat aan. De andere teksten schrijft ze op verschillende momenten in de week. Een regenachtige zondagochtend leent zich daar goed voor, maar soms schrijft ze ook bij de rechtbank als ze lang moet wachten voordat haar zitting begint.

De commentaarserie met de uitgebreide informatie over strafrecht en strafvordering wordt veel in de praktijk gebruikt. Dat vindt ze een groot compliment. Ze krijgt ook weleens reacties van lezers. Dan hoort ze bijvoorbeeld dat ze hen te veel laat sjouwen met de zware meerdelige commentaarserie. “Een tip voor deze lezers: de commentaren zijn ook online verkrijgbaar.”

“Een tip voor deze lezers: de commentaren zijn ook online verkrijgbaar.”

Auteurs aan het woord

Wat zijn de drijfveren van auteurs om te schrijven voor Sdu? Lees hier de interviews.