Stijlenboek voor bestuurders

Elke bestuurder heeft een bepaalde stijl van besturen. Toch zijn ze allemaal een bepaald type bestuurder, met specifeke eigenschappen. Stijlenboek voor bestuurders is een must read voor iedereen die geïnteresseerd is in politiek en bestuur!

Over het boek

Dit boek gaat over de bestuursstijlen van Nederlandse bestuurders. Over onze premier en ministers, over gedeputeerden en over burgemeesters en wethouders. Het gaat over de onrust van het besturen, de rol van de media en het belang van integriteit. Stap voor stap is de regelmaat in het gedrag van deze bestuurders ontrafeld. En wat blijkt? Nederland wordt bestuurd door 5 type bestuurders: leiders, managers, verbinders. ambassadeurs en beheerders.

Bestellen
Stijlenboek voor bestuurders

Benieuwd welke type bestuurder u bent? Doe de stijlentest!

In de praktijk blijkt dat de analyse van bestuursstijlen in een grote behoefte voorziet. Kern van het boek blijft de analyse van de vijf bestuursstijlen. Hun kenmerken worden in Stijlenboek voor bestuurders op een rij gezet, zodat de onderlinge verschillen helder worden. De stijlen zijn zuivere, ideaaltypische constructies. Dat stijlenpatroon is waar het om gaat en om die per bestuurder (en per team) te kunnen vaststellen, is een stijlentest ontwikkeld die in het boek is opgenomen.

Doe de online stijlentest

Over de auteurs

Gerard Schouw

Gerard Schouw (1965) is algemeen directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Voorzitter van de Raad van Advies Rechtsbijstand en Voorzitter Netherlands Institute of Government. Van 2003 tot medio 2010 was hij lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal en van medio 2010 tot en met 2015 lid van de Tweede Kamer. In 1996 promoveerde hij op het proefschrift Bestuursstijlen van wethouders. In 1998 publiceerde hij daarover, samen met Pieter Tops, Stijlen van besturen.

 

Pieter Tops

Pieter Tops (1956) is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lector aan de Politieacademie. Lokaal bestuur en lokale democratie spelen in zijn werkzaamheden een belangrijke rol. Van zijn hand verschenen diverse publicaties, zoals De Achterkant van Nederland (2017 met Jan Tromp) en Een ongetemde buurt (2018).

 

Stavros Zouridis

Stavros Zouridis is als hoogleraar bestuurskunde en voorzitter van het Departement voor politiek en bestuur verbonden aan Tilburg University. Hij organiseert al ruim twee decennia opleidingen voor burgemeesters, wethouders en andere bestuurders in het publieke domein en doceert daarin. Ook in zijn onderzoek observeerde hij de keuze en het gedrag van bestuurders.