Minder mensen aan de balie, dat is niet per se het doel van de Sociale Kaart in de gemeente Dinkelland. Het is vooral een mooie start voor mensen om op een laagdrempelige manier antwoord te krijgen op hun vragen. Op het moment en in het tempo dat het hen uitkomt. Sinds december 2016 is de kaart 'operationeel' en tot nu toe is iedereen erg tevreden. 

VIND Hulpwijzer Gemeente Dinkelland

Ze zeggen wel dat de oudere generatie bijna niet digitaal is. Maar als ik zie wat ouderen allemaal doen, dan is het tegendeel waar. Mijn eigen opa heeft in zijn laatste jaren heel veel op de iPad opgezocht.' Gijs Oosterhuis, afdelingshoofd Klant Contactcentrum van de gemeente Dinkelland, is erg enthousiast over de Sociale Kaart, zoals de VIND Hulpwijzer in Dinkelland heet. 

'Het sociaal domein is heel complex. Het is een doolhof aan regelingen en mogelijkheden. Onze nieuwe Sociale Kaart kan als een spin in het web mensen helpen met zoeken en doorverwijzen'.

'Het sociaal domein is heel complex. Het is een doolhof aan regelingen en mogelijkheden. Onze nieuwe Sociale Kaart kan als een spin in het web mensen helpen met zoeken en doorverwijzen. Wij willen dan ook zeker geen concurrent zijn van de maatschappelijke organisaties, maar veel meer een verzamelplek waar mensen in hun eigen tijd en tempo een antwoord op hun vragen kunnen krijgen. Natuurlijk kun je ook gewoon naar de gemeente bellen, maar voor sommigen is er toch een drempel.' Van de samenleving In plaats van VIND Hulpwijzer spreken ze in Dinkelland en Tubbergen dus over de Sociale Kaart. 'Dat is hier al langer een begrip', legt Oosterhuis uit. 'En dus een bekende term voor Twentse gemeenten. Ooit hadden we met alle Twentse gemeenten samen één sociale kaart, maar die werkte niet echt goed. Het gewenste effect was er niet. Toen zijn de gemeenten zelfstandig gaan kijken. Wij zijn een eigen sociale kaart gaan bouwen. Hij is van de gemeente, maar eigenlijk zien we hem niet zo. Het is veel meer iets van de samenleving. Het zijn ook echt de partijen zelf die zich hier moeten gaan promoten. Het is hún eigen platform, dat wij aanbieden om zich te presenteren aan de samenleving.'
 

Noaberkracht

De Sociale Kaart wordt 'gerund' door twee gemeenten: Dinkelland én Tubbergen, die met elkaar het samenwerkingsverband Noaberkracht Dinkelland Tubbergen vormen. Oosterhuis: 'Dat is Twents voor burenkracht. Om de kosten laag te houden, doen wij een aantal dingen samen. We hebben twee aparte gemeenteraden, twee colleges en twee burgemeesters, maar één ambtelijke organisatie. De Sociale Kaart doen we ook samen. Eigenlijk wel logisch want op beleidsmatig terrein doen we veel hetzelfde en we hebben ook veel gemeenschappelijke maatschappelijke partners.' In het ontwerpen van de Sociale Kaart zijn de gebruikers meegenomen. Voor de selectie van de Sociale Kaart zijn we in gesprek gegaan met mensen uit het veld', legt Oosterhuis uit. 'Huisartsen, maatschappelijke partners, raadsleden en bewoners. We hebben een groep gebruikers uitgenodigd om samen te kijken welke kaart het beste aansluit op onze wensen. Op deze manier is het veld al vanaf het begin af aan betrokken bij de Sociale Kaart en is hij dus ook echt van hen.'
 

Kopje koffie

Over de ondersteuning en advisering vanuit Sdu is Oosterhuis erg te spreken. 'We zijn met meer partijen om de tafel gegaan, maar Sdu sprong er echt uit. Met name door de vindbaarheid en de eenvoud. Alles werkt met plaatjes en simpele knoppen. Geen ellenlange lappen tekst, maar goed doorklikbare en beeldende thema’s en makkelijk vindbare producten. Onze vraag week nogal af van de standaard, we hadden een aantal eigen wensen en ook daar kwamen ze in tegemoet. Zo zit er nu een geografische kaart bij en een extra ingebouwde module ‘Mijn Dorp’. Als gemeente zijn wij heel actief in het ontwikkelen van visies over hoe we de dorpskernen leefbaar kunnen houden. Zo werken we met buurtmannen en -vrouwen. Dat zijn speciale gemeenteambtenaren die gekoppeld zijn aan een bepaalde buurt of een bepaald dorp en als contactpersoon fungeren tussenraad en inwoners. De  sociale Kaart is belangrijke link tussen onze ambities daarin. Wij geloven dat onze kernen met elkaar heel veel kunnen doen om de leefbaarheid voor iedereen te vergroten. Dat proberen we te stimuleren, door lokale en regionale oplossingen. Soms is een buurman die jou wil helpen en gewoon een kopje koffi e met je drinkt heel wat nuttiger dan een professionele zorgverlener die helemaal aan moet rijden. Daar willen we echt naar toe. Via de sociale kaart proberen we mensen ook aan elkaar te koppelen.'
 

Up to date

Sinds december 2016 is de Sociale Kaart echt officieel in de lucht. 'Op dit moment zijn we bezig met een grote promotiecampagne om de kaart nog meer bekendheid te geven en mensen en organisaties te stimuleren zich aan te melden', licht Oosterhuis toe. 'We hebben een deel van de kaart in eigen beheer en een deel uitbesteed aan Sdu. Hun tekstschrijvers leveren teksten aan en voeren gegevens in. Wij zorgen dat alles up to date blijft. Via Sdu is een aantal standaardpartijen betrokken en een paar landelijke organisaties, maar we willen de kaart graag nog lokaler maken. We hopen ook dat nog meer partijen zich aanmelden, die wij zelf nog niet in beeld hadden. De sociale kaart is wat dat betreft dus een product voor inwoners maar zeker ook voor consulenten.' Een vervanging voor de gemeentelijke dienstverlening is de Sociale Kaart zeker niet. 'Persoonlijk en telefonisch contact moet altijd mogelijk blijven en is in veel situaties ook gewoon handiger', legt Oosterhuis uit. 'Maar het is wel een heel goed middel om op een laagdrempelige manier veel zelf uit te zoeken en te regelen. De kaart zegt zelf ook regelmatig dat de inwoner het beste contact met een expert van de gemeente kan opnemen. Die kan in sommige gevallen veel beter inspelen op de persoonlijke situatie. Het is ook zeker geen vervanging van het persoonlijke contact, maar veel meer een extra service. Een kennisbank, die wij als gemeente zelf ook heel goed kunnen gebruiken. Als consultant kun je ook niet alles weten. De Sociale Kaart is heel actueel en houdt ons ook scherp. Ik zou het andere gemeenten dan ook zeker aanraden. Het is een geweldige extra service die je inwoners kunt bieden. Echt een soort voorportaal. Het mooiste zou zijn als inwoners eerst de sociale kaart raadplegen en erna eventueel pas met de gemeente contact opnemen.'

De Sociale kaart van gemeente Dinkelland Tubbergen

 

De VIND Hulpwijzer is ontwikkeld door de Sdu en vormt hét informatieportaal binnen het sociaal domein. Steeds meer gemeenten maken er gebruik van. De VIND Hulpwijzer is een combinatie van zoekmachine, vraaggeleiding, adviezen, relevante organisaties en sociale kaart op lokaal niveau. Kortom, VIND Hulpwijzer is veel meer dan alleen een zoekmachine. Inwoners zien hoe ze met bepaalde situaties om kunnen gaan, waar ze terecht kunnen met hun vragen en hoe procedures werken. Dit scheelt de gemeente veel vragen en tijd en de inwoners zijn direct geholpen. Ze krijgen het juiste antwoord op al hun vragen over zorg, geldzaken, participatie en opvoeden. En dat maakt ze veel zelfredzamer.

Lees andere ervaringen