In de gemeente Rijswijk staat de inwoner centraal. In het kader van de kanteling en de zelfredzaamheid die daarbij horen, moeten burgers tegelijkertijd zo veel mogelijk zélf proberen op te lossen en aan te pakken. Helaas is niet iedereen daar even goed toe in staat. Voor de mensen die dat niet alleen kunnen en hulp nodig hebben, biedt de Hulpwijzer op een laagdrempelige manier steun.

VIND Hulpwijzer Gemeente Rijswijk

Een digitale vraagbaak voor burgers op het gebied van sociale zaken, hulp en zorg. Zo is de Hulpwijzer volgens Anita Kauderer, communicatieadviseur sociaal domein en coördinator van de Hulpwijzer Rijswijk, het beste te beschrijven.

‘Wij kunnen als gemeente wel wíllen dat burgers hun zaken zoveel mogelijk zelf regelen en meer zelfredzaam worden, maar er zijn altijd mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Natuurlijk gooien wij niemand in het diepe.’

Bij welke instanties kun je terecht bij financiële problemen? Wat doe je als je problemen ondervindt bij de opvoeding van je kinderen? Wie kan je verder helpen als je thuis extra ondersteuning nodig hebt? Of als je vervoer op maat wil regelen? In de Hulpwijzer van de gemeente Rijswijk is het  allemaal te vinden. Naast een heleboel antwoorden op vragen, handige en nuttige tips en concrete adressen van instanties die inwoners verder kunnen helpen met hun vragen. Iconen als ‘Jeugd en Gezin’, ‘Wonen en Huishouden’, Zorg en Gezondheid’ en ‘Actief zijn en Meedoen’ maken het zoeken gemakkelijk. De teksten zijn helder en toegankelijk. Op die manier komt de juiste informatie ook daadwerkelijk terecht bij diegene die het nodig heeft.

Sociale kaart

De Hulpwijzer is opgezet vanuit de behoefte aan een soort sociale kaart, zoals zoveel gemeenten die hebben. Een kaart die mensen wegwijs maakt binnen het sociaal domein. Kauderer: ‘Natuurlijk kun je al deze informatie ook vinden via Google. Maar probeer maar eens je weg te vinden met al die hits. Wat is relevant en wat niet? En welke informatie is nog actueel? Voor veel mensen is dat lastig. De Hulpwijzer heeft al die informatie voor de gebruikers gebundeld en op een rijtje gezet. Het feit dat het vraaggericht is opgesteld, vanuit de gebruiker dus, werkt daarbij ook hartstikke goed. Op dit moment zijn we een echte kaartfunctie aan het koppelen zodat het nog dichter bij een sociale kaart komt. Gebruikers kunnen straks letterlijk zien waar ze met vragen of voor ondersteuning in Rijswijk terechtkunnen.’
 

Intensief proces

Het opzetten van de Hulpwijzer was een behoorlijk intensief proces, waarin lang niet alleen gemeente Rijswijk een rol speelde. ‘Het is echt een coproductie’, vertelt Kauderer. ‘Samen met betrokken maatschappelijke partners, die de hulp bieden, maar ook met inwoners uit dedoelgroep zelf, zijn we om de tafel gaan zitten om te kijken hoe zo’nHulpwijzer eruit moest zien en wat hij allemaal moest bieden. Op die manier is de Hulpwijzer ook echt van de gebruikers zelf. We hebben de Hulpwijzer ook uitgebreid getest. Is hij wel toegankelijk genoeg, is de taal niet te ingewikkeld en vind op zoek bent? Want als dat niet lukt dan ga je hem natuurlijk niet gebruiken.’
 

Nooit helemaal af

Hulpwijzer Rijswijk – die los draait van de gemeentelijke website op hulpwijzerrijswijk.nl – is nu zo’n driekwartjaar online. ‘We zijn er tevreden over’, merkt Kauderer op. ‘We krijgen positieve reacties van gebruikers. Maar tegelijkertijd is hij eigenlijk nooit helemaal af. We ontwikkelen de Hulpwijzer continu door. Zo zijn we ook nu weer bezig met een actualiseringsslag, waaronder het nog beter laten aansluiten van de onderwerpen op onze beleidsthema’s en de lokale situatie en het ontwikkelen van de kaartfunctie. Samen met de Hulpwijzer die we al hadden, is dat een erg mooi product. We zijn er dan ook zeer over te spreken en we werken er graag mee.’
 

Beheerkant

Het enige dat volgens Kauderer nog wat aandacht vraagt, is de beheerkant. ‘Aan ieder thema hebben we beleidsmedewerker gekoppeld die verantwoordelijk is voor die portefeuille. Van Sdu hebben we een pakket A4’tjes gekregen met vragen en de daarbij voorgestelde antwoorden. Aan de beleidsmedewerkers de taak die vragen vervolgens aan te vullen, toegespitst op onze eigen lokale situatie.’
 

Compleet

Een enorme klus, vindt Kaurerer. Maar daarmee staat alles wél overzichtelijk op een rijtje. ‘Samen met Sdu-redacteuren zijn we vervolgens tot een acceptabel product gekomen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Er zijn zo veel partijen betrokken en het gaat om zo veel informatie, die ook steeds verandert. Als je alles compleet en up-to-date wil houden, gaat daar heel wat tijd en energie in zitten. Gelukkig krijgen we vanuit Sdu ondersteuning. We kunnen goed bij ze terecht met al onze vragen, ze helpen mee met het actualiseren en de updates en ze denken ook echt met ons mee over doorontwikkelingen. We zitten regelmatig met ze om de tafel en ze helpen ons mee in de redactie. Eens in de zoveel tijd schrijven zij alle organisaties aan om te vragen of alle informatie nog klopt. Dat scheelt natuurlijk enorm. Maar uiteindelijk, als het gaat om echte lokale kennis en informatie, moeten we natuurlijk ook zelf alert blijven. Gelukkig zijn de beleidsmedewerkers die aan de verschillende thema’s zijn gekoppeld daar inmiddels aardig bedreven in.’ De volgende stap die de gemeente Rijswijk met de Hulpwijzer wil zetten, is het bieden van net een beetje meer dan alleen informatie over organisaties en instellingen. Kauderer: ‘Als je graag nieuwe mensen wilt leren kennen of op zoek bent naar een leuke activiteit kan de Hulpwijzer helpen die te vinden en je te verwijzen naar de juiste plek. Ook daar denkt Sdu goed in mee.’

 

De VIND Hulpwijzer is ontwikkeld door de Sdu en vormt hét informatieportaal binnen het sociaal domein. Steeds meer gemeenten maken er gebruik van. De VIND Hulpwijzer is een combinatie van zoekmachine, vraaggeleiding, adviezen, relevante organisaties en sociale kaart op lokaal niveau. Kortom, VIND Hulpwijzer is veel meer dan alleen een zoekmachine. Inwoners zien hoe ze met bepaalde situaties om kunnen gaan, waar ze terecht kunnen met hun vragen en hoe procedures werken. Dit scheelt de gemeente veel vragen en tijd en de inwoners zijn direct geholpen. Ze krijgen het juiste antwoord op al hun vragen over zorg, geldzaken, participatie en opvoeden. En dat maakt ze veel zelfredzamer.

Lees andere ervaringen