Werken bij de Overheid

Header werken bij de Overheid

De aantrekkelijke gemeente

Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken gekregen, wat een groeiende personeelsbezetting tot gevolg heeft, zo blijkt onder meer uit de Personeelsmonitor 2018 van A&O fonds Gemeenten. Nu de economie floreert, neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe. Het wordt lastiger goede mensen te vinden voor steeds complexere werkzaamheden. Hoe blijft de overheid aantrekkelijk als werkgever? Deze vraag staat centraal in Werken bij de overheid 2020.

Open magazine

Een van de opties om een aantrekkelijke werkgever te zijn, is ambtenaren meer betalen dan het cao-loon. Dit wordt volgend jaar mogelijk als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt. Uit een onderzoek dat wij hielden onder alle 355 gemeentesecretarissen blijkt dat 78 procent van de gemeenten dit in overweging neemt. Toch doen ze dat wel met enige terughoudendheid. Bijvoorbeeld alleen aan ambtenaren die exceptioneel functioneren en niet zozeer om te voorkomen dat ze zullen vertrekken. Gemeentesecretaris Herke Elbers van Amersfoort zit een beetje dubbel in deze discussie, zo vertelde ze. ‘Het helpt als je iets extra’s kunt bieden’, zegt Elbers. ‘Maar gemeenten concurreren ook met elkaar en dat maakt het voor kleine gemeenten lastig.’ 

Wat ook lastig blijkt te zijn, is jongeren vasthouden. Het lukt nog wel ze binnen te halen, maar een op de negen jonge ambtenaren houdt het binnen een jaar alweer voor gezien. Dat is natuurlijk een zorgelijke ontwikkeling die gemeenten moeten proberen te keren. Het gebrek aan doorgroeimogelijkheden is een van de reden dat jongeren snel vertrekken, zo blijkt uit het onderzoek Jong@Gemeenten

In andere artikelen uit deze editie van Werken bij de overheid, die we voor de derde keer samen met onze kennispartner A&O fonds Gemeenten maakten, komen aantrekkelijke aspecten van het werken bij de overheid aan bod. Zo geven Amsterdam, Eindhoven en de provincie Gelderland aan hoe ze het personeelsbestand zo divers mogelijk proberen te maken en laat Den Haag zien hoe het omgaat met agressie en zo een veilige werkomgeving biedt. Maar we zoomen ook in op de transformatie die burgerzaken doormaakt en de gevolgen van de nieuwe taken die gemeenten hebben gekregen op het werk van ambtenaren. 

Tot slot vroegen we de gemeentesecretarissen die meededen aan onze enquête een ambtenaar naar voren te schuiven, die een buitengewone prestatie heeft geleverd. We kregen een flink aantal nominaties waaruit wij er vier – of eigenlijk vijf – hebben gekozen. In de rubriek 'In the spotlights' vertellen ze wat ze voor elkaar hebben gekregen en hoe ze dat hebben gedaan. Uit hun uiteenlopende verhalen blijkt stuk voor stuk hoe interessant het is om voor de overheid te werken. Dat moet de jongeren die zo snel dreigen te vertrekken toch op andere gedachten kunnen brengen.
 

Colofon

Werken bij de overheid 2020 is een uitgave van Sdu en is tot stand gekomen in samenwerking met kennispartner A&O fonds Gemeenten

Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
070 378 96 39

Hoofdredactie: Cindy Castricum
Redactie: Rutger van den Dikkenberg, Nicolette van den Hout, Wouter de Jong, Leo Mudde, Marten Muskee, Richard Sandee, Laura Wennekes, Paul van der Zwan
Vormgeving en beeldredactie: Dimitry de Bruin
Uitgever: Dineke Sonderen
Drukker: Senefelder Misset
Oplage: 20.000 exemplaren

Medewerkers aan dit nummer:
insandouts communication en design, Rineke van Houten, Sanne van der Most, Arenda Oomen, Ruben Schipper