O-Lab: Neem een voorsprong bij de invoering van de Omgevingswet

Ja, ik heb interesse
O-Lab: Neem een voorsprong bij de invoering van de Omgevingswet

Samen de Omgevingswet eenvoudig werkbaar maken

Met de Omgevingswet wordt het wettelijk kader voor de leefomgeving vereenvoudigd. Maar de invoering vergt voor je organisatie veel aanpassingen, zowel in inhoud als in processen en systemen. Hoe mooi zou het zijn als we samen kunnen werken aan oplossingen voor een effectieve invoering?

In het O-Lab werk je samen met Sdu aan instrumenten en standaarden die het werken met de Omgevingswet gemakkelijker maken. Wij bieden kennis die je een voorsprong geeft bij de invoering van de wet. Neem deel aan het O-Lab en pak zo een voorsprong bij de invoering van de Omgevingswet.

 

O-Lab

Dit is het O-Lab

Je vindt de Omgevingswet terug in onze bestaande producten. Maar we hebben nog meer mooie ideeën. Deze willen we graag verder met jou uitdenken en ontwikkelen. 

Binnen het O-Lab ontwikkelen wij de omgevingsplanwijzer die bestaat uit drie modules: toepasbare regels, planregels en de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Hier kun je jouw eigen kennis en ervaring delen, valideren en aanvullen. Samen ontwikkelen we producten die bij je organisatie passen, omdat je er zelf aan meegewerkt hebt.

Deelname is kosteloos en vrijblijvend: je kiest zelf aan welke module(s) je deelneemt, hoeveel tijd je erin wilt stoppen en met welke mensen van jouw organisatie. 

Wat levert het u op?

  • De meest actuele kennis rondom de Omgevingswet

  • Toegang tot onze kennistools

  • Inzicht in de noodzakelijke acties en keuzes die jouw organisatie moet maken bij de invoering van de Omgevingswet

  • Advies van onze experts en partners

  • Informatie, ervaringen en best practices die je kunt delen met collega’s van andere organisaties

  • Instrumenten en standaarden die werkbaar zijn voor jouw organisatie

Hoe werkt het?

Sdu O-lab Stap 1: ontwikkel mee

Stap 1: Je helpt mee met het ontwikkelen

Samenwerking in het O-Lab is maatwerk: het is aan jou hoe je deelneemt, hoeveel tijd je erin wilt stoppen en met welke mensen van jouw organisatie.

Sdu O-lab Stap 2: ontwikkelmodules

Stap 2: U kiest een of meer ontwikkelmodules

We hebben de Omgevingswet georganiseerd in 3 modules. Je kiest zelf voor deelname aan een of meer ontwikkelmodules.

Sdu O-lab Stap 3: designsprints

Stap 3: Je neemt deel aan designsprints

In snelle en effectieve sprints werken we aan instrumenten/standaarden.

Omgevingsplanwijzer

Het Rijk draagt met de invoering van de Omgevingswet een groot aantal regels omtrent de fysieke leefomgeving over met de bruidsschat. Bestemmingsplannen worden van rechtswege omgevingsplan. Samen met een aantal lokale verordeningen ontstaat zo een nieuw voorlopig juridisch kader. Vervolgens hebben gemeenten tot 2029 de tijd om te werken aan het definitieve omgevingsplan.

Hoe helpen we je?
Hoe houd je controle over dat proces? Er is veel te vinden op het internet, maar hoe vind je snel de juiste informatie? Sdu verzamelt kennis over de processen: Toepasbare Regels, Planregels en Buitenplanse Omgevingsactiviteit (BOPA). En biedt deze (deels bewerkte) kennis aan via drie modules in een geheel nieuwe kennistool: Omgevingsplanwijzer. Hierdoor wordt het mogelijk om per processtap informatie overzichtelijk te ordenen. Een slim alternatief voor ingewikkelde mappenstructuren die gemeenten vaak zelf optuigen rondom een omgevingsplan.

 

Wat vind je in deze kennistool?
In de Omgevingsplanwijzer vind je onder andere best practices en thematische uitwerkingen. Zo gidsen we gemeenten met deze tool door het enorme aanbod van informatie en reiken we je alle gereedschappen aan om het proces foutloos te doorlopen.

 

Omgevingsplanwijzer

Werkwijze? 
In online bijeenkomsten bekijken we het proces van het maken en aanpassen van de Toepasbare en Planregels, alsook de BOPA van dichtbij. Wat gaat goed, wat kan beter? Hoe is het bij andere gemeenten ingericht? Wat heb je nodig om 'in control' te zijn? Deelnemers oefenen met praktijkvoorbeelden en delen best practices.

Voor wie?
Juristen van gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het Omgevingsplan, én beleidsmedewerkers en medewerkers in de uitvoering en handhaving.

 

De drie modules van de Omgevingsplanwijzer

Module Toepasbare regels

Uitleg module Toepasbare regels
Wanneer de Omgevingswet in werking treedt moeten gemeenten aangesloten zijn op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), draagt het Rijk een aantal regels over aan gemeenten (bruidsschat) en worden bestemmingsplannen van rechtswege omgevingsplan. Samen met een aantal lokale verordeningen (o.m de erfgoedverordening) ontstaat zo een nieuw voorlopig juridisch kader.

Dit betekent dat je voor de inwerkingtreding minimaal de regels uit de bruidsschat dient te toetsen aan de lokale situatie. Doe je niets, dan gelden per 1 juli de regels uit de bruidsschat. Die kunnen minder passend zijn. Zo kan de omgevingsvisie doelen bevatten over de fysieke leefomgeving die niet stroken met de bruidsschatregels. Of initiatiefnemers vinden dat de bruidsschatregel(-s) haaks staan op wat zij willen – en om die reden afwijkingsverzoeken indienen. De kans is dus aanwezig dat je zaken ongeregeld laat, of dat er juist regels zijn voor iets wat je niet wilt regelen. Dat kan leiden tot een stroom van aanvragen / verzoeken en een flink aantal telefoontjes naar jouw KCC.

Hoe helpen we je?
Sdu werkt aan instrumenten die helpen bij het aanpassen van de regels naar de lokale situatie. De collectie toepasbare regels kan eenvoudig aan de lokale situatie worden aangepast. Deze regels kunnen via uw regelbeheersoftware naar het DSO worden geüpload. Daarnaast kunnen de regelanalist, juridisch medewerker en/of de geo-specialist deze regels gebruiken bij de ontwikkeling van het nieuwe omgevingsplan. In (online) bijeenkomsten werken wij samen aan een standaard collectie voor de toepasbare regels die geschikt is voor alle gemeenten.

 

Planregels

Uitleg module Planregels
Uitgangspunt Omgevingswet is dat decentrale overheden hun regels over de fysieke leefomgeving bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. Dat bevordert de inzichtelijkheid, samenhang en naleving van de regelgeving. Voor de gemeenten is dat het omgevingsplan, voor de waterschappen de waterschapsverordening en voor de  provincies de omgevingsverordening.

De integratie van de regels per overheid in één regeling levert behalve een flinke sanering van documenten naar verwachting ook meer eenduidigheid op voor initiatiefnemende burgers en bedrijven. Het samenvoegen in één regeling stimuleert de afstemming van individuele regels. Strijdigheid tussen en stapeling van regels worden in het stadium van voorbereiding beter zichtbaar en kunnen daardoor voorafgaand aan de vaststelling worden vermeden.

Hoe helpen we je?
Sdu werkt aan instrumenten die helpen bij het proces voor het maken van planregels stapsgewijs te maken. De module ondersteunt je door de te nemen stappen te identificeren, samenwerking te ondersteunen en per stap relevante informatie aan te bieden. Deze ondersteuning helpt je bij het juist invullen en beheren van de regels in jouw plansoftware. 
 

 

Buitenplanse omgevingsactiviteit

Uitleg module Buitenplanse omgevingsactiviteit
Een binnenplanse omgevingsactiviteit (OPA) is een activiteit die voldoet aan de regels in het omgevingsplan, maar waar toch een vergunningplicht voor geldt. Er zijn ook buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA). Dat is het geval als een activiteit in strijd is met het omgevingsplan. Vanuit het perspectief van de (hoofdzakelijk gemeentelijke) vergunningverlener wordt de procedure van de omgevingsvergunning (B)OPA stapsgewijs uitgewerkt en ondersteund met relevante informatie. 

Hoe helpen we je?
Sdu werkt aan instrumenten die helpen bij het proces voor het behandelen van Buitenplanse omgevingsactiviteiten. De module ondersteunt je door de te nemen stappen te identificeren, samenwerking te ondersteunen en per stap relevante informatie aan te bieden. Deze ondersteuning helpt je bij het juiste en tijdige behandeling van BOPA-aanvragen.

Meer over de Omgevingswet

Wij bieden je informatie op maat: van informerend tot de uiteindelijke toepassing van de Omgevingswet. Van blogs, whitepapers, boeken tot aan online tools. Benieuwd? 

 

 

Ga naar Omgevingswet

Contact

Wil je meer weten over het O-Lab? We vertellen je er graag meer over. Annemarie staat klaar om jouw vragen te beantwoorden.

 

Annemarie Arts Productmanager Omgevingswet 06 12 97 49 59

Annemarie Arts