O-Lab: Neem een voorsprong bij de invoering van de Omgevingswet

Ja, ik heb interesse
O-Lab: Neem een voorsprong bij de invoering van de Omgevingswet

Samen de Omgevingswet eenvoudig werkbaar maken

Met de Omgevingswet wordt het wettelijk kader voor de leefomgeving vereenvoudigd. Maar de invoering vergt voor uw organisatie veel aanpassingen, zowel in inhoud als in processen en systemen. Hoe mooi zou het zijn als we samen kunnen werken aan oplossingen voor een effectieve invoering?

Sdu introduceert: het O-Lab. Samen met Sdu werkt u aan instrumenten en standaarden die het werken met de Omgevingswet gemakkelijker maken. Wij bieden kennis die u een voorsprong geeft bij de invoering van de wet. Neem deel aan het O-Lab en pak zo een voorsprong bij de invoering van de Omgevingswet.

 

O-Lab van Sdu

Dit is het O-Lab

U vindt de Omgevingswet terug in onze bestaande producten. Maar we hebben nog meer mooie ideeën. Deze willen we graag met u verder uitdenken en ontwikkelen. 

Het O-Lab start met drie modules. Hier kunt u uw eigen kennis en ervaring delen, valideren en aanvullen. Samen ontwikkelen we producten die bij uw organisatie passen, omdat u er zelf aan meegewerkt heeft. 

Deelname is kosteloos en vrijblijvend: u kiest zelf aan welke module(s) u deelneemt, hoeveel tijd u erin wilt stoppen en met welke mensen van uw organisatie. 

Wat levert het u op?

  • De meest actuele kennis rondom de Omgevingswet

  • Toegang tot onze kennistools

  • Inzicht in de noodzakelijke acties en keuzes die uw organisatie moet maken bij de invoering van de Omgevingswet

  • Advies van onze experts en partners

  • Informatie, ervaringen en best practices die u kunt delen met collega’s van andere organisaties

  • Instrumenten en standaarden die werkbaar zijn voor uw organisatie

Hoe werkt het?

Sdu O-lab Stap 1: ontwikkel mee

Stap 1: U helpt mee met het ontwikkelen

Samenwerking in het O-Lab is maatwerk: het is aan u hoe u deelneemt, hoeveel tijd u erin wilt stoppen en met welke mensen van uw organisatie.

Sdu O-lab Stap 2: ontwikkelmodules

Stap 2: U kiest een of meer ontwikkelmodules

We hebben de Omgevingswet georganiseerd in 3 modules. U kiest zelf voor deelname aan een of meer ontwikkelmodules.

Sdu O-lab Stap 3: designsprints

Stap 3: U neemt deel aan designsprints

In snelle en effectieve sprints werken we aan instrumenten/standaarden.

De drie modules van het O-Lab

Toepasbare Regels

Vanaf 1 juli 2022 moeten gemeenten aangesloten zijn op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), draagt het Rijk een aantal regels over aan gemeenten (bruidsschat) en bestemmingsplannen worden van rechtswege omgevingsplan. Samen met een aantal lokale verordeningen (o.m de erfgoedverordening) ontstaat zo een nieuw voorlopig juridisch kader.

Dit betekent dat u vóór juli de regels uit de bruidsschat dient te toetsen aan de lokale situatie. Als u niets doet, dan gelden per 1 juli de regels uit de bruidsschat. Die kunnen minder passend zijn. Zo kan de omgevingsvisie doelen bevatten over de fysieke leefomgeving die niet stroken met de bruidsschatregels. Of initiatiefnemers vinden dat de bruidsschatregel(-s) haaks staan op wat zij willen – en om die reden afwijkingsverzoeken indienen. De kans is dus aanwezig dat u zaken ongeregeld laat, of dat er juist regels zijn voor iets wat u niet wilt regelen. Dat kan leiden tot een stroom van aanvragen / verzoeken en een flink aantal telefoontjes naar uw KCC.

Hoe helpen we u?
Sdu werkt aan instrumenten die helpen bij het aanpassen van de regels naar de lokale situatie. De collectie toepasbare regels kan eenvoudig aan de lokale situatie worden aangepast. Deze regels kunnen via uw regelbeheersoftware naar het DSO worden geüpload. Daarnaast kunnen de regelanalist, juridisch medewerker en/of de geo-specialist deze regels gebruiken bij de ontwikkeling van het nieuwe omgevingsplan.

Werkwijze?
In online bijeenkomsten werken wij samen aan een standaard collectie voor de toepasbare regels die geschikt is voor alle gemeenten. Deelnemers oefenen met praktijkvoorbeelden en delen best practices.

Voor wie? 
Juristen en beleidsmedewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen in alle fasen van het opstellen van toepasbare regels.

 

O-Lab module Toepasbare regels

Omgevingsplanwijzer

Het Rijk draagt met de invoering van de omgevingswet een groot aantal regels over de fysieke leefomgeving over met de bruidsschat. Bestemmingsplannen worden van rechtswege omgevingsplan. Samen met een aantal lokale verordeningen ontstaat zo een nieuw voorlopig juridisch kader. Vervolgens hebben gemeenten tot 2029 de tijd om te werken aan het definitieve omgevingsplan.

Hoe helpen we u?
Hoe houdt u controle over dat proces? Er is veel te vinden op het internet, maar hoe vindt u snel de juiste informatie? Sdu verzamelt kennis over het proces en biedt deze (deels bewerkte) kennis aan via een geheel nieuwe kennistool: de Omgevingsplanwijzer. Hierdoor wordt het mogelijk om per processtap informatie overzichtelijk te ordenen. Een slim alternatief voor ingewikkelde mappenstructuren die gemeenten vaak zelf optuigen rondom een omgevingsplan. In de Omgevingsplanwijzer vindt u onder andere best practices en thematische uitwerkingen. Zo gidsen we gemeenten met deze tool door het enorme aanbod van informatie en reiken we u alle gereedschappen aan om het proces foutloos te doorlopen.

Werkwijze? 
In online bijeenkomsten bekijken we het proces van het maken en aanpassen van het Omgevingsplan van dichtbij. Wat gaat goed, wat kan beter? Hoe is het bij andere gemeenten ingericht? Wat heeft u nodig om 'in control' te zijn?

Voor wie?
Juristen van gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het Omgevingsplan, én beleidsmedewerkers en medewerkers in de uitvoering en handhaving.

 

Module Omgevingsplanwijzer

Routeplanner

Door de Omgevingswet verandert het stelsel ten opzichte van de huidige sectorale wetgeving. Het is een hele puzzel om de nieuwe juridische relevante artikelen snel terug te vinden. In de praktijk blijkt er behoefte aan begeleiding hierin. Hoe pakt u dit aan?

Werkwijze? 
In online bijeenkomsten behandelt Prof. F. Tonnaer praktijkvoorbeelden/casus. Hij hanteert hierbij de Routeplanner; de gehele regelgeving Omgevingswet is in dit systeem met elkaar in verband gebracht.

Voor wie? 
Juristen en beleidsmedewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen.

 

 

O-Lab module routeplanner

Meer over de Omgevingswet

Wij bieden u informatie op maat: van informerend tot de uiteindelijke toepassing van de Omgevingswet. Van blogs, whitepapers, boeken tot aan online tools. Benieuwd? 

 

 

Ga naar Omgevingswet

Contact

Wilt u meer weten over het O-Lab? We vertellen u er graag meer over. Willeke en Marc staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

 

Willeke de Groot Publishing Director Government & Adviseur Omgevingswet 06 26 73 11 11

Willeke de Groot - Sdu

Marc Stekelenburg Adviseur Omgevingswet 06 10 53 32 80

Marc Stekelenburg - Sdu