Neem deel aan het programma 'Starten met het omgevingsplan'

Ik ben geïnteresseerd
Omgevingswet

Stelt u zich de vraag: Hoe stel ik nou eigenlijk een goed omgevingsplan op? Waar begin ik, welke keuzes moet ik maken en welke structuur kies ik? Neem deel aan ons programma “Starten met het omgevingsplan".

 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikt u als gemeente over een tijdelijk omgevingsplan, wat u om gaat zetten naar een definitief omgevingsplan. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u te maken krijgen met initiatieven waarvoor de regels in het omgevingsplan moeten worden aangepast. U moet dan wel weten hoe u dat gaat doen. Veel gemeenten starten daarom nu met het oefenen met het maken van een omgevingsplan. Bij dat oefenen is het van belang om u te verdiepen in de opzet en de structuur die u gaat kiezen voor uw omgevingsplan.

Samenwerking VNG en Sdu
VNG en Sdu hebben hulpmiddelen ontwikkeld om gemeenten te helpen bij het maken van en het oefenen met het omgevingsplan. Op basis van de hulpmiddelen bieden Sdu in samenwerking met VNG ondersteuning aan, bij voorkeur in uw regio, in de vorm van drie interactieve online bijeenkomsten. Als deelnemer gaat u onder deskundige begeleiding aan de slag met casuïstiek uit uw eigen organisatie (gemeente of uitvoeringsdienst).

OW

Voor wie?

Het programma richt zich op een brede doelgroep van medewerkers van gemeenten en (hun) samenwerkingspartners (Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, GGD, waterschap en provincie) die te maken kunnen krijgen met het omgevingsplan.

U bent betrokken bij het opstellen van het omgevingsplan, het digitaliseren en/of het opstellen van juridische en toepasbare regels. Het rendement van het programma wordt vergroot indien u met collega’s uit uw organisatie of van de organisaties waar u mee samenwerkt deelneemt.

 

Wat leert u tijdens het programma?

Doel van het programma is het overbrengen van kennis over het omgevingsplan. Hoe ziet het proces van het opstellen ervan uit? Welke beleidsmatige (en politiek bestuurlijke) keuzes moeten er gemaakt worden bij het opstellen ervan? Het programma ondersteunt u bij het maken van een plan van aanpak voor de transitiefase naar het omgevingsplan.

Wij bieden een platform (bij voorkeur in de regio) en netwerk waarin uw gemeente kennis en ervaringen kan delen. In het programma oefent u op interactieve wijze met het opstellen van een deel van het plan. U maakt actief kennis met het VNG Forum en ondersteunende producten van de VNG en Sdu. Ook maakt u nader kennis met het DSO-LV.

Wat levert het u op: 

  • U bent in staat om zelf een plan van aanpak voor de transitiefase te maken
  • U bent in staat om één of meer activiteiten in regels te vatten.
  • U leert (regionaal) van elkaar en u wisselt voorbeelden uit.
  • U krijgt toegang tot een groep op VNG Fora waar u met eigen en andere regio’s materiaal en ervaring kan uitwisselen.
  • U krijgt toegang tot relevante kennis ut de kennisbanken voor Sdu.
  • U kunt deelnemen aan verdiepende bijeenkomsten van het Omgevingswet-lab (O-Lab) van Sdu.

Programma

Voorafgaand aan het programma krijgen de deelnemers ter voorbereiding toegang tot een uitvoerige informatie-set over het omgevingsplan. U krijgt tevens toegang tot VNG fora om tijdens en na de sessies informatie te delen en vragen te stellen.

In overleg met alle deelnemers plannen wij de drie sessies in.

Sessie 1: maak kennis met het omgevingsplan
In de eerste sessie maakt u nader kennis met het omgevingsplan. Wij gaan in op onderwerpen als ontwerpvragen, juridische en toepasbare regels. Tevens schetsen wij een aanpak voor het ontwerpen van het plan en welke hulpmiddelen (o.m. casco en staalkaarten) er bestaan.

Aan de hand van een eigen casus gaat u vervolgens met behulp van de ontwerpvragen de slag met het uitwerken van minimaal twee activiteiten. U houdt in de aanloop naar de tweede sessie in de uitwerking bij waar u tegen aan loopt, wat opvalt, waar knelpunten zitten en wat wel werkt en wat niet. Vervolgens wordt de casus ook plenair besproken. De interactieve sessie en groepsdiscussie hierover wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd.

Sessie 2: waar loopt u tegenaan?
Tijdens de tweede sessie behandelen wij de vraagpunten waar de deelnemers tegenaan liepen bij het uitwerken van de activiteiten. Vervolgens gaan wij in op alle vraagstukken die spelen in de aanloop van en tijdens de overgangsfase (2022-2030). Ook in relatie tot het juridisch kader van het overgangsrecht.. Wij reiken criteria, afwegingen en voorbeelden aan voor het opstellen van een plan van aanpak. Resultaat is dat de deelnemers zelf in staat zijn om het plan van aanpak op te stellen.

Sessie 3: presenteren vraagstukken overgangsfase
In de derde sessie presenteren de deelnemers hun vraagstukken van de overgangsfase. Tevens komen de juridische regels voor de twee activiteiten die de gemeenten zelf eerder hebben gekozen aan bod. De begeleiders en andere deelnemers geven feedback op het gepresenteerde.

Vervolgens bespreken wij met elkaar wat logische vervolgstappen zijn voor het vervolg. Hoe kunnen de deelnemers (al dan niet regionaal) elkaar versterken bij het opstellen van het omgevingsplan.

Optioneel:
In de periode waarin de drie sessies organiseert Sdu nog verdiepende sessies op het omgevingsplan, bijvoorbeeld over de bruidsschat. Afhankelijk van de behoefte van de deelnemers kunnen zij hier vrijblijvend aan deelnemen. 

Data en investering

Data
De data voor de 3 programmaonderdelen zijn nog niet bekend. Wij stemmen dit af met de deelnemende gemeenten.

 

Investering
De kosten voor deelname aan het programma stemmen wij nader met u af.

 

OW

Uw begeleiders

Rachid Benhadi en Marc Stekelenburg zijn uw begeleiders tijdens dit programma.

Rachid Benhadi

Rachid Benhadi

Rachid Benhadi is sinds 2009 als advocaat werkzaam bij Hekkelman Advocaten te Nijmegen. Rachid heeft een advies- en procespraktijk waarin hij veelvuldig optreedt voor gemeenten als advocaat. Hij heeft zich gespecialiseerd in zowel ruimtelijke ordening alsook milieurecht en beschikt in dit verband over specialistische milieukennis die van pas komt bij het beoordelen en opstellen van omgevingsplannen. Rachid is ook betrokken bij verschillende omgevingsplannen en kan aan de hand van voorbeelden uit de praktijk de deelnemers wegwijs maken in de Omgevingswet en het omgevingsplan.

Marc Stekelenburg

Marc Stekelenburg

Marc Stekelenburg is jurist en veranderkundige. Sinds 2020 werkzaam bij Sdu en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe diensten op het gebied van de Omgevingswet. Het O-Lab is hier een voorbeeld van. 

In het O-Lab werkt hij samen met overheden onder meer aan een kennissysteem ten behoeve van het opstellen van het Omgevingsplan. 

Voor zijn functie bij Sdu, heeft Marc als adviseur/trainer diverse gemeenten begeleid bij de invoering van nieuwe wetten, systemen en werkwijzen.

 

Waarom Sdu?

Wij bieden het programma namens de VNG aan. Redenen om het programma bij Sdu te volgen zijn:

  • Specialistische (inhoudelijke en veranderkundige) kennis van de begeleiders
  • Toegang tot het O-Lab van Sdu. In het O-Lab kunnen de deelnemers extra verdiepende bijeenkomsten rondom het omgevingsplan volgen
  • Tijdelijke toegang tot kennisbanken Omgevingsrecht van Sdu

 

Meer over het O-Lab

Contact

Wilt u meer informatie over dit programma? We vertellen er graag meer over. Neem contact op met Marc. 

 

Marc Stekelenburg Adviseur Omgevingswet 06 10 53 32 80

Marc Stekelenburg