De meerwaarde voor professioneel informatiebeheer

Vraag een demo aan
Header VIND Informatiebeheer

Krijg grip op je informatiehuishouding. Altijd weten welke informatie waar is

Informatiebeheer VIND

De kerntaak van een gemeente is om binnen een verantwoorde bedrijfsvoering te zorgen voor een optimale dienstverlening aan burgers en ondernemers.

Hierbij speelt de omgang met (gevoelige) informatie een sleutelrol. De verantwoordelijkheid voor deugdelijk informatiebeheer is vaak verdeeld over verschillende informatiefuncties zoals:

 • de 'vak-afdelingen' die dossiers vormen;
 • de DIV-afdeling die dossiers beheert, archiveert en post behandelt;
 • de PO en de FG die zich bekommeren om persoonsgegevens;
 • de CISO die de informatieveiligheid bewaakt;
 • de functioneel beheerders die zich bezig houden met de inrichting van informatiesystemen;
 • het management dat verantwoordelijk is voor efficiency-, kwaliteit- en risicomanagement.

Door deze complexe verdeling van verantwoordelijkheden is het essentieel dat iedere 'informatiewerker' werkt op basis van een gedeeld beeld van wat de organisatie doet, welke informatie daarbij een rol speelt en wat de afspraken zijn omtrent het beheer van die informatie: één gedeelde waarheid. Een ‘Single Point of Truth' (SPOT). VIND Informatiemanagement biedt deze SPOT. 

Dit is dé blauwdruk voor alle processen die je als gemeente kunt hebben.

Een huis bouw je niet zonder bouwtekening. Zo’n klus is simpelweg te complex om zonder blauwdruk aan te pakken. En misschien is het slecht zichtbaar voor burgers en ondernemers, maar het werk van een gemeentekantoor is minstens zo complex. Dus net zoals je geen huis bouwt zonder bouwtekening, kan een gemeente vandaag de dag ook niet zonder blauwdruk. Het vormt de basis voor alle processen. Procesanalist Monica Braun vertelt ons er alles over.

"Alles voor een consistente inrichting van informatiesystemen." Monica Braun*, gemeente Landsmeer
 

*voor de foto hebben we gebruikgemaakt van een model 

Lees haar verhaal
Monica gemeente Landsmeer over VIND Informatiebeheer

Zo werkt VIND Informatiemanagement

De kern van VIND Informatiemanagement* is een model Documentair Structuur Plan (DSP) speciaal voor gemeenten, met daarin een overzicht van alle zaaktypen/processen die je als gemeente uitvoert. Per zaaktype / proces is aangegeven welke informatie hierbij een rol speelt en wat de omgangsregels hiervoor zijn. De processen zijn dusdanig voorzien van metadata dat ze de basis vormen voor de uitvoer van alle bovengenoemde informatiefuncties. Het model is tevens aan te vullen met jouw gemeente specifieke processen en te voorzien van lokale aanpassingen.

Informatiebeheer

VIND Informatiemanagement wordt continu actueel gehouden, zodat de inhoud aansluit op geldende standaarden, richtlijnen, normen en wet- en regelgeving. Meer dan 250 gemeenten maken dagelijks gebruik van VIND Informatiemanagement. In de afgelopen 15 jaar is veel van hun feedback in de vorm van best practices verwerkt in het product. Hierdoor sluit VIND Informatiemanagement perfect aan op de werkelijke situatie.

Content

Content

Je krijgt een compleet overzicht van alle mogelijke processen /zaaktypen in jouw organisatie, alle informatie die hier een rol bij speelt en de bijbehorende omgangsregels.

Tooling

Tooling

De content wordt gepubliceerd en gedistribueerd naar Document Management Systeem, zaaksysteem en/of procesapplicaties.

Verantwoording

Verantwoording

Onze redactie legt in de vorm van whitepapers en toelichtende artikelen verantwoording af voor de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt bij opstelling en beheer van de content.

Kennis & Opleiding

Kennis & Opleiding

Een complete online leeromgeving, die helpt om al je medewerkers optimaal gebruik te laten maken van de mogelijkheden van VIND Informatiemanagement

* Sdu levert in samenwerking met VHIC VIND Informatiemanagement. In de markt zijn de termen Model-DSP en i-Navigator veelgebruikt, maar wij gebruiken hiervoor respectievelijk content en tooling.

De voordelen van VIND

 • Informatieplattegrond: een integraal beeld van je informatiehuishouding

 • Altijd actueel naar veranderende normen, standaarden, wetten en regelgeving

 • Compleet verwerkingsregister conform AVG

 • Een complete risico classificatie voor informatieveiligheid (BIO), privacybescherming (AVG) en duurzame archivering (Archiefwet)

 • Invoering zaakgericht werken sneller, beter en gemakkelijker

 • Beheer van zaaktype/processen uit handen genomen

 • Volledig aanpasbaar aan lokale situatie

 • Consistente inrichting van al je informatiesystemen, iedereen beschikt altijd over dezelfde informatie

 • Compliant werken en dit eenvoudig aantonen (BIO, AVG, Informatieveiligheid, Informatiebeheer en Archivering)

 • Automatiseringsvoordelen en informatie clusteren op productniveau door koppeling met VIND Antwoord

 • Kwaliteit en aansluiting op praktijk gegarandeerd door kennispartnerschap van CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming), samenwerking Archiefcommissie VNG

81% van de gemeenten gebruikt VIND

Blijf op de hoogte!

 

Over VIND

VIND levert jouw gemeente de unieke combinatie van werkprocessen én praktische informatie om je organisatie in de breedste zin te voorzien. Onze praktische tools ondersteunen backoffice en frontoffice, onze kennisbanken bieden de gevalideerde informatie voor uw beleidsmedewerkers en onze IT systemen zijn flexibel inpasbaar. Zo wordt jouw organisatie in elke stap binnen het informatieproces (informatiebeheer) ondersteund door VIND.  

VIND producten: Antwoord - Informatiemanagement - Burgerzaken - Handhaving - Lokale belastingenOmgevingszaken - Bestuursrecht - Inkoop en aanbesteding

Terug naar VIND Homepage.