VIND voor onderwijs

Vraag een demo aan
header Sdu VIND Informatiebeheer Onderwijs

Krijg grip op je informatiehuishouding. Altijd weten welke informatie waar is.

Informatiemanagement VIND

 

De kern van goed onderwijs is de interactie tussen studenten en docenten, en diversiteit in lessen en werkvormen. Om dit te organiseren is een goede bedrijfsvoering van groot belang, bijvoorbeeld dat vakken op elkaar aansluiten, het bewaken van de inhoud van de lessen, dat studenten de juiste voorlichting krijgen, dat je als onderwijsinstelling voldoet aan de (eigen) regels en diploma’s erkend worden.

De verantwoordelijkheid voor deugdelijk informatiebeheer is vaak verdeeld over verschillende informatiefuncties, zoals:

  • de onderwijsstaf die opleiding verzorgt, die het onderwijsmateriaal maakt en toetsten maakt en afneemt;
  • de studentenadministratie die de studentendossiers bijhoudt;
  • de onderwijsleider die verantwoordelijkheid draagt voor de accreditaties;
  • de informatieafdeling die informatiesystemen inricht, dossiers beheert en zorgt voor de archivering;
  • de privacy officer en de functionaris gegevensbescherming die zich bekommeren om persoonsgegevens;
  • de CISO die de informatieveiligheid bewaakt;
  • het management dat verantwoordelijk is voor efficiency-, kwaliteits- en risicomanagement.

Door deze complexe verdeling van verantwoordelijkheden is het essentieel dat iedere 'informatiewerker' werkt op basis van een gedeeld beeld van wat de organisatie doet, welke informatie daarbij een rol speelt en wat de afspraken zijn omtrent het beheer van die informatie: één gedeelde waarheid. Een ‘Single Point of Truth' (SPOT). VIND Informatiemanagement biedt deze SPOT. 

VIND Informatiemanagement biedt het Single Point of Truth (SPOT)

De kern van VIND Informatiemanagement is een model Documentair Structuur Plan (DSP) speciaal voor onderwijs, met daarin een overzicht van alle ruim 400 processen die jouw onderwijsorganisatie uitvoert, waarbij per proces is aangegeven welke informatie hierbij een rol speelt en wat de omgangsregels hiervoor zijn. De processen zijn dusdanig voorzien van metadata dat ze de informatiebasis vormen voor alle bovengenoemde functies. Het model is tevens aan te vullen met voor jouw instelling specifieke processen en te voorzien van lokale aanpassingen. 

Informatiebeheer voor onderwijs

VIND Informatiemanagement wordt continu actueel gehouden zodat de inhoud aansluit op geldende standaarden, normen en wet- en regelgeving. Meer dan 300 organisaties, waaronder grote universiteiten, maken dagelijks gebruik van VIND Informatiemanagement. In de afgelopen 15 jaar is veel van hun feedback in de vorm van best practices verwerkt in het product

Content

Content

Je krijgt een compleet overzicht van alle mogelijke processen in jouw organisatie, alle informatie die hier een rol bij speelt en de bijbehorende omgangsregels

Tooling

Tooling

De content wordt hierin gepubliceerd en vervolgens gedistribueerd naar jouw procesapplicaties.

Verantwoording

Verantwoording

Onze redactie legt in de vorm van whitepapers en toelichtende artikelen verantwoording af voor de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt bij opstelling en beheer van de content.

Kennis & Opleiding

Kennis & Opleiding

Een complete online leeromgeving, die je helpt om al jouw medewerkers optimaal gebruik te laten maken van de mogelijkheden van VIND Informatiemanagement

* Sdu levert in samenwerking met VHIC VIND Informatiemanagement. In de markt zijn de termen Model-DSP en i-Navigator veelgebruikt, maar wij gebruiken hiervoor respectievelijk content en tooling.

Een greep uit onze klanten

 We werken al samen met een aantal onderwijsinstellingen:

  Rijksuniversiteit Groningen       Maastricht University     Hotelschool The Hague      Eindhoven University

  

 

Blijf op de hoogte!