VIND voor woningcorporaties

Vraag een demo aan
VIND Informatiemanagement voor woningcorporaties: Het antwoord op elke vraag

Krijg grip op jouw informatiehuishouding. Altijd weten welke informatie waar is.

Sdu VIND Informatiebeheer

In de kern zorgt een woningcorporatie ervoor dat mensen goed en betaalbaar kunnen wonen. Nu en in de toekomst. Om dit te organiseren is een goede en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering van groot belang.

Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van informatie. Bij de dienstverlening aan huurders, of bij operationele taken als onderhoud, maar ook als bron voor beleid en bij de toetsing op de uitvoering daarvan. De verantwoordelijkheid voor deugdelijk informatiebeheer is vaak verdeeld over verschillende informatiefuncties, zoals:

 • de 'vak-afdelingen' die dossiers vormen;
 • de DIV-afdeling die dossiers beheert, archiveert en post behandelt;
 • de Privacy Officer en de Functionaris Gegevensbescherming die zich bekommeren om persoonsgegevens;
 • de CISO die de informatieveiligheid bewaakt;
 • de functioneel beheerders die zich bezig houden met de inrichting van informatiesystemen.
 • het management dat verantwoordelijk is voor efficiency-, kwaliteit- en risicomanagement.

Door deze complexe verdeling van verantwoordelijkheden is het essentieel dat iedere 'informatiewerker' werkt op basis van een gedeeld beeld van wat de organisatie doet, welke informatie daarbij een rol speelt en wat de afspraken zijn omtrent het beheer van die informatie: één gedeelde waarheid. Een ‘Single Point of Truth' (SPOT).

VIND Informatiemanagement biedt het Single Point of Truth (SPOT)

De kern van VIND Informatiemanagement is een model Documentair Structuur Plan (DSP) speciaal voor woningcorporaties, met daarin een overzicht van alle ruim 350 processen die je woningcorporatieorganisatie uitvoert, waarbij per proces is aangegeven welke informatie hierbij een rol speelt en wat de omgangsregels hiervoor zijn. De processen zijn dusdanig voorzien van metadata dat ze de informatiebasis vormen voor alle bovengenoemde functies. Het model is tevens aan te vullen met voor jouw instelling specifieke processen en te voorzien van lokale aanpassingen.  VIND Informatiebeheer Onderwijs

VIND Informatiemanagement wordt continu actueel gehouden zodat de inhoud aansluit op geldende standaarden, normen en wet- en regelgeving. Meer dan 300 (semi-)overheidsorganisaties, maken dagelijks gebruik van VIND Informatiemanagement. In de afgelopen 15 jaar is veel van hun feedback in de vorm van best practices verwerkt in het product.

Content

Content

Je krijgt een compleet overzicht van alle mogelijke processen in jouw organisatie, alle informatie die hier een rol bij speelt en de bijbehorende omgangsregels.

Tooling

Tooling

De content wordt hierin gepubliceerd en vervolgens gedistribueerd naar jouw procesapplicaties.

Verantwoording

Verantwoording

Onze redactie legt in de vorm van whitepapers en toelichtende artikelen verantwoording af voor de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt bij opstelling en beheer van de content.

Kennis & Opleiding

Kennis & Opleiding

Een complete online leeromgeving, die je helpt om al jouw medewerkers optimaal gebruik te laten maken van de mogelijkheden van VIND Informatiemanagement

* Sdu levert in samenwerking met VHIC VIND Informatiemanagement. In de markt zijn de termen Model-DSP en i-Navigator veelgebruikt, maar wij gebruiken hiervoor respectievelijk content en tooling.

De voordelen van VIND

 • Informatieplattegrond: een integraal beeld van jouw informatiehuishouding, onafhankelijk van systemen. De standaarden voor woningcorporaties worden gevolgd (o.a. CORA, VERA).

 • Consistente inrichting van al je informatiesystemen, iedereen beschikt altijd over dezelfde informatie.

 • Invoeren procesgericht werken sneller en beter.

 • Beheer processen uit handen genomen.

 • Compleet verwerkingsregister conform AVG.

 • Een complete risico classificatie voor informatieveiligheid (BIC), privacy bescherming (AVG) en duurzame archivering (Archiefwet). 

 • Gemakkelijke toepassing van de selectielijsten voor woningcorporaties.

 • Continu geactualiseerd, altijd conform veranderende normen (onder meer NVAO), standaarden en wet- en regelgeving.

 • Volledig aanpasbaar aan lokale situatie door mogelijkheid eigen processen en regels toe te voegen.

 • Altijd een actueel accreditatie dossier voorhanden voor snelle en soepele visitatie procedure

Blijf op de hoogte!