Uw bestelling

Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2015
excl. btw € 143,85

Levertijd: 5 tot 7 werkdagen – Printing on demand

  • Online geen verzendkosten
  • Veilig betalen: factuur bij levering
  • 14 dagen retourrecht

Het nieuwe Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs is er. Het eerste in boek verschenen commentaar dat het gehele arbeidsrecht behandelt, inclusief WWZ en WAS. Het Commentaar is een combinatie van boek en online waarin artikelsgewijs de meest relevante wet- en regelgeving op arbeidsrechtelijk gebied wordt becommentarieerd. Met dit Commentaar heeft u een oriëntatie- en naslagwerk in één. Niet voor niets wil geen enkele arbeidsrechtadvocaat zonder dit commentaar.

  • Boek
  • 1176 pagina's
  • Bestelcode 9789012396134
Omschrijving
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs editie 2015. Het eerste in boek verschenen commentaar in Nederland dat het gehele arbeidsrecht behandelt, inclusief WWZ en WAS.

Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs is een handzaam en overzichtelijk artikelsgewijs commentaar op de meest belangrijke arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving. Het commentaar neemt een eigen plaats in tussen de bestaande naslagwerken. Naast een analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Met name de verwijzing naar deze diverse andere bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren. De lezer verkrijgt zo snel inzicht in de relevante materie en hem worden bruikbare handvatten aangereikt in zijn zoektocht naar het antwoord op die ene prangende vraag.

Inclusief WWZ, lagere regelgeving en Wet aanpak schijnconstructies
In deze tweede compleet herziene druk is de Wet werk en zekerheid en alle daarbij behorende lagere regelgeving, alsmede de Wet aanpak schijnconstructies integraal verwerkt. Daarnaast zijn de eerste WWZ-beschikkingen en –vonnissen bij de relevante commentaren opgenomen. Vanzelfsprekend zijn alle overige themata grondig geüpdatet. Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs is daarmee het meest actuele en meest handzame naslagwerk voor uw dagelijkse praktijk.

Voor de rechtspraktijk
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs is tot stand gekomen met medewerking van verschillende auteurs, elk een deskundige op zijn of haar specifieke deelonderwerp en om die reden aangezocht het commentaar te schrijven. Dit commentaar is vooral bedoeld voor de rechtspraktijk. De wet- en regelgeving worden nader geduid en van commentaar voorzien. Op onderdelen wordt evenwel niet geschuwd een zekere sturing te geven aan het wetenschappelijke debat.

Uw collega’s hebben goede redenen om te kiezen voor Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs
• Oriëntatie- en naslagwerk in één. Zo kunt u tijd en geld besparen.
• To-the-point en deskundig commentaar met logische en heldere opbouw.
• Snel tot de kern van het wetsartikel.
• Artikelsgewijs commentaar op de belangrijkste wet- en regelgeving binnen het Arbeidsrecht.
• Actuele wetteksten en toelichting op de bijbehorende website
• Onder redactie van prof.mr. R.M. Beltzer, prof.mr. R.A.A. Duk, mr.dr. J.H. Even en prof.mr. A.R. Houweling.

Aanvullend op het Commentaar Arbeidsrecht Thematisch
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs is in uitdrukkelijk geen vervanging van Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch. Beide commentaren zijn complementair aan elkaar. Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs geeft snel antwoord op ‘artikelverwante’ vragen. Voor meer naslag en verdieping biedt het Sdu Commentaar Thematisch uitkomst. Met beide commentaren binnen handbereik bent u meer dan uitstekend gewapend tegen elke arbeidsrechtelijke vraag die op u afkomt. Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs is in de zomer 2015 met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

In dit boek vindt u een compleet overzicht van o.a. het Burgerlijk Wetboek Boek 7 titel 10, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Algemene wet gelijke behandeling. Van o.a. de Werkloosheidswet en de Wet op de ondernemingsraden is een selectie aan relevante wetsartikelen opgenomen.

Op sducommentaar.nl wordt het commentaar actueel gehouden en worden de nieuwste uitspraken toegevoegd. Via hyperlinks klikt u direct door naar de achterliggende teksten.

Product details
Bestelcode 9012396131
Productsoort Boek
Aantal pagina's 1176
Bestelvorm Losse verkoop
Voorbeeld Com_Arbeidsrecht_Artikelsgewijs_2015-2016_Inkijkex._1.pdf
Boeksoort W-boek
Levertermijn 5 tot 7 werkdagen – Printing on demand
Beschikbaarheid Leverbaar
Publicatiedatum 11-09-2015
NUR code 825
Auteur(s) prof. mr. A.R. Houweling mr. dr. J.H. Even mr. R.A.A. Duk prof. mr. R.M. Beltzer