Uw bestelling

Teksten Wet Bopz editie 2016-2017
excl. btw € 37,69

Levertijd: 2 tot 3 werkdagen

  • Online geen verzendkosten
  • Veilig betalen: factuur bij levering
  • 14 dagen retourrecht

Teksten Wet Bopz editie 2016-2017

mr. dr. W.J.A.M. Dijkers, mr. drs. T.P. Widdershoven

De Wet Bopz regelt de onvrijwillige opneming van psychiatrische patiënten en hun bejegening als zij eenmaal gedwongen in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven. De wet heeft ook betrekking op de sectoren psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg.
Deze uitgave bevat de teksten van de wet en de uitvoeringsregelingen, zoals deze op 1 november 2016 luiden.

  • Boek
  • 348 pagina's
  • Bestelcode 9789012398909
Omschrijving
Dwangtoepassing in de psychiatrie betreft een fundamenteel vraagstuk, waarbij vrijheidsrechten en de beschermwaardigheid van andere belangen in het geding zijn. De wetsbepalingen beogen een evenwichtige regeling te geven, maar zijn - mede door de gevoeligheid van de materie - niet steeds even gemakkelijk te doorgronden.
De tekstuitgave wordt uitgebreid ingeleid door mr. dr. W.J.A.M. Dijkers (voormalig senior rechter Rechtbank Noord-Nederland) en mr. drs. T.P. Widdershoven (jurist bij de Stichting PVP te Utrecht). De auteurs vormen de redactie van het tijdschrift «JVGGZ» .Jurisprudentie Verplichte ggz en de uitgave De Wet Bopz, artikelsgewijs commentaar (twee uitgaven van Sdu Uitgevers).

Naar verwachting zal de Wet Bopz worden opgevolgd door twee afzonderlijke regelingen: voor de sector psychiatrie is voorzien een Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVggz), voor beide overige sectoren is een Wet Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) in voorbereiding. Voorts is bij het parlement in behandeling de Wet forensische zorg (Wfz), die voorziet in een stelselherziening ten aanzien van de zorg in relatie tot het gepleegd zijn van strafbare feiten. De drie betreffende wetsontwerpen zijn eveneens in deze tekstuitgave opgenomen.Product details
Bestelcode 9012398908
Productsoort Boek
Aantal pagina's 348
Bestelvorm Losse verkoop
Boeksoort W-boek
Levertermijn 2 tot 3 werkdagen
Beschikbaarheid Op aanvraag (070) 378 98 80
Publicatiedatum 15-12-2016
NUR code 823
Auteur(s) mr. dr. W.J.A.M. Dijkers mr. drs. T.P. Widdershoven